Я студент з України і мені потрібна допомога

Podujatie Najmilší koncert roka prináša vďaka organizácii Úsmev ako dar už 34. rok na pódium talentované deti z Centier pre deti a rodiny z celého Slovenska. Celonárodné kolo sa konalo v stredu 5. júna v Čunove a zúčastnilo sa ho 120 detí. Deti na pódiu predviedli svoje spevácke a tanečné talenty. Hlavným cieľom koncertu je rozvíjať tvorivosť detí a terapia detskej duše prostredníctvom umenia. Počas podujatia udelila organizácia Úsmev ako dar Cenu Pippi dlhej pančuchy bývalej „domováčke“ Lucii Kováčovej za jej dlhoročnú nezištnú pomoc a špeciálnu cenu youtuberovi Draganovi Stojakovičovi.

Najmilší koncert roka je už tri desaťročia priestorom pre deti na rozvoj ich talentov. „Toto podujatie spája kultúru, umenie a dobrosrdečnosť a raz za rok poskytuje jedinečnú príležitosť deťom z náhradnej starostlivosti vystúpiť na pódium, stretnúť sa s celebritami, ale aj budovať komunitu v tvorivom prostredí a vidieť sa s kamarátmi žijúcimi v iných častiach Slovenska,“ vyjadrila sa manažérka pre fundraising a PR z organizácie Úsmev ako dar Mária Soboličová.

Foto / Matej Fabiánek

Mottom koncertu je „Toto som ja“

Celoslovenskému kolu predchádzali mesiace príprav detí. Regionálne kolá prebiehali v Nitre, Prievidzi, Ružomberku a v Košiciach. Zúčastnilo sa ich viac ako 800 detí z náhradnej starostlivosti. Do celoslovenského kola postúpilo 120 deti z 19 zariadení (Centrá pre deti a rodiny a Komunitné centrá). Práve vychovávateľom patrí naša špeciálna vďaka za to, že deti neustále povzbudzujú a motivujú. Deti si tak dokážu vytvoriť bezpečnú vzťahovú väzbu, čo je dôležité pre ich ďalší vývin,“ zdôraznil výkonný riaditeľ Úsmev ako dar (UaD)Štefan Adamjak.

Každý rok sa na koncerte odovzdávajú aj špeciálne ceny pre bývalých „domovákov.“ Cenu Pippi Dlhej Pančuchy získala Lucia Kováčová, ktorá roky nezištne pomáhala v táboroch UaD ako kuchárka, pripravovala kurzy varenia pre mladých dospelých v Dunajskej Lužnej a v Pezinku organizuje dobročinné zbierky oblečenia a potravín. „Lucia vyrastala v sociálne slabšej  rodine. Prežila si ťažké veci, no napriek tomu sa už vtedy dokázala starať aj o svojich mladších súrodencov. Vo veku 12 rokov sa dostala do detského domova. Napriek nepriazni osudu sa jej podarilo vytvoriť rodinu a spolu s manželom vychováva 4 deti,“ konštatoval Adamjak.

Špeciálne ocenenie dostal aj košický youtuber Dragan Stojakovič, ktorý sa pričinil o úspech kampane Daruj obed. „Dragan je Košičan s veľkým srdcom. Aj vďaka nemu a jeho komunikácii na sociálnych sieťach sa nám podarilo vyzbierať 55-tisíc teplých obedov. Vyzbierali sme skoro 100 000 €,“ poznamenal Adamjak.

Okrem detských vystúpení a emotívneho udeľovania cien mohli deti zažiť aj koncert profesionálnej vokálnej skupiny For You Acapella. Najmilší koncert roka moderovali dvorná moderátorka organizácie Úsmev ako dar  Katarína Brychtová a Vlado Varecha. Projekt Najmilší koncert roka podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 Autorom fotografií je Matej Fabianek.

Pozrite si záznam z Najmilšieho koncertu roka 2024:

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.