Kúpou produktov v združení lekárni Mojalekaren podporíte naše programy a projekty.
Čo pre Vás znamená rodina?

Pozvánka na konferenciu Najlepší záujem dieťaťa

dietaKonferencia biskupov Slovenska organizuje v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Asociáciou rodinných sudcov moderovanú multidisciplinárnu konferenciu na tému “Najlepší záujem dieťaťa”. Konferencia sa uskutoční 14. 11. 2017 v Aule Benedikta XVI. na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, Kapitulská 26, Bratislava.

V posledných desaťročiach čelia rodiny s deťmi mnohým novým hrozbám a sú neraz nahradzované inými typmi vzťahov. S touto skutočnosťou sa stretávajú sudcovia, advokáti, psychológovia, sociálni pracovníci a kňazi. Z týchto dôvodov sa javí užitočné vytvoriť väčší priestor na verejnú diskusiu o tom, čo je pre dieťa najlepšie a ako by sa táto priorita mala odzrkadliť v starostlivosti o dieťa a jeho rodinu.

Cieľom konferencie je poukázať na skutočnosť, že najlepšie záujmy dieťaťa nie sú všeobecným pojmom, ale konkrétnym nástrojom na budovanie spoločnosti založenej na zdravých medziľudských vzťahoch. Pojem najlepších záujmov dieťaťa má svoj konkrétny obsah, ktorý je možné vymedziť určovacími elementmi (kritériami). Tak sa najlepšie záujmy dieťaťa môžu stať prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí. V užšom kontexte najlepšie záujmy dieťaťa reflektujú význam zdravej rodiny založenej na harmonických vzťahoch.

Obsahom konferencie má byť diskusia o tom, kde sa nachádzajú najlepšie záujmy dieťaťa pri rozpade manželstva, o širokom spektre dôsledkov rozpadu rodiny na spoločnosť vrátane rizika násilia na deťoch a o možnostiach intervencie zo strany štátu, cirkvi a spoločnosti ako nástrojoch prevencie pred rozpadom manželstiev.
Informácie o registrácii a programe sa dozviete na https://konferencie.kbs.sk/obsah/sekcia/h/aktualne.

Tešíme sa na Vás.

Logo usmev              KBS logopries

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.