Čo pre Vás znamená rodina?
Kúpou produktov v združení lekárni Mojalekaren podporíte naše programy a projekty.

Hľadanie nových možností a riešení pre deti a rodiny v núdzi na Ukrajine bolo motívom vzácnej ukrajinskej návštevy v Košiciach

Návšteva z Ukrajiny na Dorke v KošiciachNapriek mnohým odlišnostiam nás spája rovnaký cieľ – hľadať a nachádzať možnosti ako pracovať s deťmi, mladými aj rodinami tak, aby mohli vo svojich životoch fungovať plnohodnotne. Návštevu sprevádzali naši dlhoroční priatelia - manželia Posypánkovci a ďalšími členmi boli zástupcovia úradov na rôznych úrovniach riadenia a tí, ktorí sa venujú sociálnej oblasti - starostlivosti o deti a rodinu v Užhorode a jeho okolí. Jednotlivé stretnutia boli zamerané na získavanie nových poznatkov a výmenu skúseností.

Ich prvou zastávkou bol Detský domov Lienka vo Veľkých Kapušanoch, kde mali možnosť dozvedieť sa o fungovaní detských domovov na Slovensku, o postupnej transformácii na rodinné bunky a tiež o nových plánoch od 1.1.2019. Aj touto formou im veľmi pekne ďakujeme za prijatie a starostlivosť.

Po príchode do Košíc mali možnosť navštíviť Centrum Dorka pre obnovu rodiny. Tam sa oboznámili nielen s organizačnou štruktúrou a formami starostlivosti o deti, rodinu a mladých dospelých. Svoj záujem prejavili aj o to, akým spôsobom pracujú s jednotlivými cieľovými skupinami a o projekt Dorka Bags. Na otázky im veľmi ochotne odpovedala riaditeľka p. Šuleková. Druhý deň naše pozvanie prijal vedúci oddelenia SPODaSK Mgr. Hertelý a vedúca referátu SPODaSK pre Košice-okolie Mgr. Vaňová. Prebiehala intenzívna vzájomná komunikácia o konkrétnych možnostiach a postupoch pri práci na Slovensku a Ukrajine.

Na záver mala svoj príspevok o Stretnutiach rodinného kruhu pripravený koordinátorka SRKov PhDr. Soňa Hlaváčová. Pre našich hostí to bolo veľmi inšpiratívne a prejavili záujem o možnosť vzdelávať sociálnych pracovníkov aj v tomto prístupe k práci s rodinou. Sme radi, že sme mali možnosť využiť možnosť vzájomného obohatenia o skúsenosti, informácie a zápal pre prácu v sociálnej oblasti.

Mgr. Veronika Prokopová

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.