Naše novinky

Čo sa nám podarilo v roku 2019 vďaka podpore BBSK

Čo sa nám podarilo v roku 2019 vďaka podpore BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj je partnerom našej regionálnej pobočky už dlhé roky. Chceme sa s vami podeliť o to, čo všetko sme mohli, spolu s niektorými z vás, absolvovať vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Najvýraznejšou podporou je...

Centrá na obnovu rodiny dávajú šancu začať odznova

Poskytujú dočasný domov rodičom v ťažkej životnej situácii, pomáhajú im postaviť sa opäť na vlastné nohy a predovšetkým zabraňujú umiestneniu ich detí do detských domovov. To je poslaním krízových centier Úsmevu ako dar, ktoré okrem strechy nad hlavou klientom...

Sviatočné chvíle s deťmi, ktorým chýba rodina

Sviatočné chvíle s deťmi, ktorým chýba rodina

Počas Vianoc si asi najviac uvedomujeme dôležitosť našich najbližších a sú aj časom, kedy pociťujeme stratu tých, ktorí už medzi nami nie sú. Pre opustené deti sú podobné emócie celoživotným bremenom a aj preto vznikol Vianočný benefičný koncert Úsmevu ako dar. Z...

Ako pomôcť mladým dospelým domovákom?

Ako pomôcť mladým dospelým domovákom?

Každoročne opúšťa detské domovy približne 500 mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo. Ide najmä o hľadanie práce, ubytovania, poskytnutie sociálneho poradenstva či pracovnej asistencie. Aj z tohto dôvodu zorganizovali Spoločnosť priateľov detí z...

Pripomíname si 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa

Pripomíname si 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa

Rezort spravodlivosti spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Justičnou akadémiou SR pripravili slávnostnú konferenciu v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení pri príležitosti 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o...

Darujme deťom a rodinám v núdzi Vianoce s úsmevom

Darujme deťom a rodinám v núdzi Vianoce s úsmevom

Aj napriek tomu, že sa našej krajine darí, v mnohých častiach Slovenska rodiny s deťmi zápasia s biedou a chudobou. Následky sú často rozsiahle – strata bezpečného bývania, bezdomovectvo rodín s deťmi, odlúčenie detí od rodičov. Našim poslaním je starať sa o to, aby...

Ponúkame medzinárodne certifikovaný výcvik v DDP terapii pre odborníkov terapeuticky pracujúcich s deťmi s poruchami attachmentu a ich rodinami i komplexný výcvik pre poradenskú prácu v oblasti attachmentu

Ponúkame medzinárodne certifikovaný výcvik v DDP terapii pre odborníkov terapeuticky pracujúcich s deťmi s poruchami attachmentu a ich rodinami i komplexný výcvik pre poradenskú prácu v oblasti attachmentu

Vážení kolegovia, milí priatelia, priaznivci a podporovatelia uzdravujúceho procesu detí, priekopníci terapeutickej a poradenskej práce v oblasti vzťahovej väzby na Slovensku. Radi by sme vám dali do pozornosti - na Slovensku prvý certifikovaný ucelený výcvik v...

Minister oceňoval detských športovcov

Minister oceňoval detských športovcov

Na pôde rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie športovcov z Centier pre deti a rodiny. Z rúk ministra Jána Richtera si prevzali ďakovné listy za úspešné reprezentovanie Slovenska na Medzinárodných športových hrách v maďarskom...

Minister práce ocenil aj našu kolegyňu

Minister práce ocenil aj našu kolegyňu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter opäť oceňoval za pomoc rodinám, deťom a sociálne slabším. Z jeho rúk si na slávnostnom večere prevzali plakety nielen zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a oddelení...

Veolia darovala teplo domova

Veolia darovala teplo domova

Napriek tomu, že Slovensko sa rozvíja a celková situácia rodín sa zlepšuje, vidíme, že stále viac rodín čelí vážnemu ohrozeniu a núdzi, ktoré spôsobujú rozpad vzťahov, nezamestnanosť, chorobu či stratu domova. Práve týmto rodinám pomáhame, a to najmä poskytovaním...

Nová kampaň úsmevákov: Aby rodina zostala spolu

Nová kampaň úsmevákov: Aby rodina zostala spolu

Združenie Úsmev ako dar už vyše 30 rokov vyzdvihuje potrebu pomoci deťom z detských domovov. Aktivity združenia sú však oveľa pestrejšie a sústreďujú sa aj na ochranu rodín v núdzi. Práve ohrozeným rodinám a strachu rodičov, že kvôli zložitej životnej situácii prídu o...

Hurá do parlamentu !!!

Hurá do parlamentu !!!

Posledný septembrový víkend 27.9 – 29.9. sa niesol v duchu rozvoja uvedomenia si vlastnej hodnoty. V obci Trnavá hora sa totiž uskutočnil ďalší ročník Školy mladých lídrov – Domovácky parlament. Akcie sa zúčastnilo 55 súčasných domovákov reprezentujúcich svoje Centrum...

Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine 2019 v Košiciach

Pozvánka na konferenciu Mosty k rodine 2019 v Košiciach

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pozýva na konferenciu Mosty k rodine v Košiciach vo štvrtok 26. septembra 2019 na tému Rodina - konflikty, vzťahy, dieťa. Tak ako doteraz, Vám aj tento rok ponúkame možnosť získať nové informácie z práce v...

Rodinná konferencia – Stretnutie rodinného kruhu

Rodinná konferencia – Stretnutie rodinného kruhu

Zvyčajne si rodiny svoje ťažkosti dokážu vyriešiť vlastnými silami a zužitkovať zdroje v rámci svojej sociálnej siete. Je však i mnoho rodín, ktoré majú ochromené svoje fungovanie a s náročnými životnými situáciami si bez podpory a pomoci zvonka nevedia...

Aj takéto bolo naše leto

Aj takéto bolo naše leto

Letné prázdniny sa skončili a deti nám už nastúpili do školy. Rodičia nakupujú školské a výtvarné potreby, všetko, čo im deti zo školy doniesli na zozname od triednych učiteľov. Deti spomínajú na všetky krásne a veselé chvíle, ktoré cez prázdniny zažili, na všetky...

Mladým z domovov pomáhame preradiť na dospelosť

Mladým z domovov pomáhame preradiť na dospelosť

Každý z nás má po osemnástke strach opustiť bezpečie rodinného krbu, cítime sa mladí, nezrelí, jedným slovom neschopní postarať sa sami o seba. Zamysleli sme sa však niekedy nad tým, ako sa cítia mladí osemnásť roční domováci, ktorí bezpečie rodinného krbu nemajú?...

Tábor Hurááá do života pre mladých z detských domovov

Tábor Hurááá do života pre mladých z detských domovov

Leto je v plnom prúde a s ním aj séria táborov pre naše deti a mladých dospelých. Tradične otvárame letné prázdniny týždňovým SOS táborom „Hurááá do života“ pre mladých dospelých vo veku od 15 – 20 rokov, ktorí sa pripravujú na odchod z detského domova. Vedúcimi...

Family Group Conferences in Slovakia

Family Group Conferences in Slovakia

First experience of Family Group Conferences (FGCs) in Slovakia  First experience in implementing the FGC model in 2007 was encouraging, bringing real solutions, while eliminating inadequate interventions, life continuum interruptions as well as the loss of both...

Oznam o výberovom konaní v Ružomberku

Oznam o výberovom konaní v Ružomberku

Poskytovateľ KC SPDDD Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta komunitného centra v Ružomberku. Výberové konanie sa uskutoční dňa 02/07/2019 o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného...

Zbierka Deň úsmevu pomáha rodinám v kríze zostať spolu

Zbierka Deň úsmevu pomáha rodinám v kríze zostať spolu

Bezpečný domov je základným predpokladom, aby mohlo dieťa šťastne vyrastať a rozvíjať sa. V mnohých rodinách, ktoré sa ocitajú v sociálnej núdzi však vzniká riziko, že deti o svoje zázemie prídu. Úsmev ako dar preto organizuje už 17. ročník zbierky Deň úsmevu, ktorá v...

Radosť na Najmilšom koncerte v Košiciach

Radosť na Najmilšom koncerte v Košiciach

V sobotu, 30. marca 2019 o 14:00, sa už tradične uskutočnil ďalší ročník Najmilšieho koncertu roka v Divadelnej sále na Jedlíkovej 7 v Košiciach. Prostredníctvom tanca, piesní, hudobných nástrojov, ako aj dramatickej tvorby sa na ňom odprezentovali talentované deti a...

Prievidzský anjel

Prievidzský anjel

Vo štvrtok 2. mája sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenení Prievidzský anjel. Jednou z ocenených bola i dlhoročná predsedkyňa prievidzskej pobočky Úsmevu za Trenčiansky kraj Mgr. Michaela Brunclíková. „Ocenenie Prievidzský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré...

Na javisku som to ja!

Na javisku som to ja!

Počas aprílových sobôt sa postupne uskutočnil Najmilší koncert roka 2019 v troch mestách – Košiciach, Prievidzi a Trnave. Ide o celoslovenskú prehliadku umeleckých vystúpení detí z Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), náhradných a sociálne slabých rodín....

Pomôž deťom v ich behu životom

Pomôž deťom v ich behu životom

Úsmev ako dar sa už 37 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Ak však nie je iná možnosť a deti musia vyrastať v detskom domove, organizujeme pre ne rôzne kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity, aby v domove trávili...

A čo ďalej?

A čo ďalej?

Centrum Úsmevu ako dar v Rimavskej Sobote už niekoľko mesiacov ponúka bezpečný priestor na voľnočasové aktivity a doučovanie pre deti a mladých ľudí z centier pre rodinu, náhradných rodín a z ohrozených rodín z vylúčenej rómskej komunity na okraji mesta s nedostatkom...

Výberové konanie na pracovné miesto

Výberové konanie na pracovné miesto

Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta v KC SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3 , Ružomberok.Výberové konanie sa uskutoční dňa 29/04/2019 o 10.00 hod. v priestoroch KC SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, Ružomberok. Záujemcovia o...

Anjelská akadémia pokračuje aj v tomto roku

Anjelská akadémia pokračuje aj v tomto roku

Počas víkendu 22-24.3.2019 sme naštartovali prvú časť tohtoročnej Anjelskej akadémie. V obci Hronec na Horehroní sa tentokrát stretlo 55 účastníkov, pre ktorých bol počas celého víkendu prichystaný bohatý program. Účastníci si počas víkendu mohli vypočuť...

Vzdelanie prináša deťom lepšiu budúcnosť

Vzdelanie prináša deťom lepšiu budúcnosť

Bratislava 27. marec 2019 – Všetky deti by mali získať prístup ku kvalitnému vzdelaniu, no nie každé dieťa takúto možnosť má. Deti, ktoré žijú v detských domovoch alebo v náhradných rodinách, musia dennodenne bojovať, aby mohli ukončiť stredoškolské vzdelanie alebo...

Najmilší koncert roka v Košiciach

Najmilší koncert roka v Košiciach

Už túto sobotu 30. marca 2019 o 14:00 sa uskutoční ďalší ročník Najmilšieho koncertu roka v Košiciach, kde sa odprezentujú talentované deti a mládež z Centier pre deti a rodiny a náhradných rodín z východného Slovenska. Umelecké vystúpenia budú pestrým výberom...

Plán vybraných vzdelávacích aktivít

Plán vybraných vzdelávacích aktivít

Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať deťom v Centrách pre deti a rodiny (detských domovoch) a rodinám v ťažkej situácii, organizujeme počas roka odborné konferencie, semináre a školenia. Tieto podujatia sú určené nielen pre našich...

Oznam o výberovom konaní v KC Ružomberok

Oznam o výberovom konaní v KC Ružomberok

Spoločnosť Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta v KC SPDDD Úsmev ako dar v Ružomberoku. Výberové konanie sa uskutoční dňa 21/03/2019 o 10.00 hod. v priestoroch KC SPDDD Úsmev ako dar, Madačova 3, Ružomberok. Záujemcovia...

Hľadáme spolupracovníkov na pomoc ohrozeným rodinám

Hľadáme spolupracovníkov na pomoc ohrozeným rodinám

Každá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť. Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonka. Niekedy stačí kratučká intervencia, cielená podpora, či jednoduché povzbudenie a veci sa pohnú. Niekedy je potrebná systematická práca na obnove rodiny,...

Cesta von

Cesta von

V dňoch 25.1.-27.1. a 1.2.-3.2. sme zrealizovali 2 víkendovky pre mladých dospelých z Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) v krásnom prostredí na Horehroní v RZ Poniklec. Prvej víkendovky sa zúčastnilo 22 a druhej 19 mladých dospelých, ktorí sa pripravujú...

Nadácia Veolia Slovensko plnila priania detí

Nadácia Veolia Slovensko plnila priania detí

Zamestnanci spoločnosti Veolia Energia Slovensko spolu s Nadáciou Veolia Slovensko plnili pred vianočnými sviatkami priania detí s neľahkým životným osudom. Pomocou projektu Stromček prianí potešili vianočnými darčekmi 4 sociálne slabšie rodiny s deťmi z Centra pre...