Centrá pomoci

Mapa centra SKUA 20171121 

 Útulok pre rodiny v núdzi v Bratislave Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej LužnejCentrum Dorka vo ZvoleneSociálny dom sv. Norberta v Jasove

 

 

 

 

 

Centrum Dorka v KošiciachCentrum Dorka v PrešoveVincentínum Košice - Šaca

 

 

 

 

 

 

 

CENTRÁ PRE ROZVOJ RODINY

Hlohovec 2Centrum pre rozvoj rodiny - Hlohovec
V apríli 2011 sme v Hlohovci otvorili Centrum pre rozvoj rodiny. Po polročnom fungovaní má Centrum 244 členov, ktorí sa podľa vlastného výberu zapájajú do programu. Je otvorené každý pracovný deň a približne 4x do týždňa je tam odborný program. Plánujeme centrum rozšíriť o kluby náhradných rodín.

Fun Club FortunaFun Club Fortuna
Nízkoprahový klub v bratislavskej ubytovni Fortuna vedú dobrovoľníci a terénni sociálni pracovníci Spoločnosti Úsmev ako dar. Názov Fun Club mu vymysleli deti, ktoré ho navštevujú. Medzi hlavné činnosti klubu patrí organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, zameraných na rozvoj ich osobnosti, tvorivosti a nadania. 

centrum mak detiCentrum MAK - Trnava
Centrum MAK na Coburgovej ulici v Trnave v súčasnosti poskytuje svoje služby 26 rómskym rodinám.Deti z týchto rodín vo veku 3-7 rokov pravidelne navštevujú krúžky, kde sa im venujú animátori a dobrovoľníci. Cieľom je rozvíjať detskú tvorivosť, ich manuálne aj sociálne zručnosti. Ich rodičom poskytujeme odbornú pomoc a sprevádzanie.

 

 PROJEKTY NA ZAKARPATSKEJ UKRAJINE

Detský domov SerednéDetský domov sv. Alžbety a Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Seredné - Zakarpatská Ukrajina
Rodinný detský domov na Ukrajine v obci Seredné je zameraný na poskytovanie individuálnej starostlivosti opusteným deťom, ktorým bola súdom nariadená ústavná výchova s cieľom zabezpečiť ich zdravý vývoj, vzdelanie a prípravu na zaradenie sa do samostatného života.

Detský domov - Storožnica - Zakarpatská Ukrajina
Pomoc utečeneckým rodinám na Ukrajine 

 

Čo je nové v DORKE?

Nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia na výstavbu Centra DORKA v Košiciach v decembri minulého roku sa na samotnej stavbe zovretej blokmi košického sídliska KVP naplno rozbehli stavebné činnosti. Uvoľnený vnútorný priestor po vybúraní nevyhovujúcich priečok začali remeselníci, mládež z detských domovov a otcovia rodín v krízových situáciách vypĺňať novými múrmi, priečkami či novými stropmi.

Čítať viac...

Sociálny dom sv. Norberta Jasov

Socialny dom JasovSpoločnosť Úsmev ako dar získala v roku 2010 do dlhodobého bezúplatného nájmu rodinný veľko-plošný dvojdom v obci Jasov, vzdialený 27 km od mesta Košice, od Rádu Premonštrátov – Opátstvo Jasov. V priebehu nasledujúcich troch rokov za podpory opátstiev Rádu Premonštrátov v Európe a Spojených štátov amerických, detského fondu Kindermissionwerk v Aachene v Nemecku a ďalších darcov zo Slovenska prebehla rozsiahla rekonštrukcia spomínaného objektu. Po jej dokončení vznikli v objekte štyri samostatné byty a priestor na vznik piateho bytu v budúcnosti.

Čítať viac...

Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná

dvc budovaCENTRUM NA POMOC MLADÝM PO ODCHODE Z DETSKÉHO DOMOVA.
Domovské vzdelávacie centrum, n. o. na Jánošíkovskej ulici v Dunajskej Lužnej poskytuje sociálne služby a sociálnu prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorý vyrastali v detskom domove, nemajú zabezpečené bývanie a potrebujú pomoc pri hľadaní zamestnania a ďalších životných zručnostiach.

Cieľom centra je pripraviť mladých dospelých na vstup do samostatného života. Potrebný je tréning praktických zručností potrebných k osamostatneniu pre mladých dospelých odchovancov detských domovov, ktorí potrebujú podporu a pomoc pri získavaní pracovných návykov, zapracovaní a hľadaní zamestnania, rozšírenia vzdelania.

Čítať viac...

Krízové stredisko Rožňava

KS RoznavaPOMOC PRE DETI, KTORÉ SA OCITLI V KRÍZOVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII
Krízové stredisko v Rožňave so Spoločnosťou Úsmev ako dar a sestričkami Saleziánkami sme vybudovali v spolupráci ako veľmi potrebný prvok na pomoc deťom na Gemeri - v oblasti zmietanej najmä kvôli vysokej nezamestna-nosti, ktorá spôsobuje zlyhávanie rodín a následné sociálne problémy, ktorých obeťou sú najmä deti.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.