Centrá pomoci

Mapa centra SKUA 20171121 

 Útulok pre rodiny v núdzi v Bratislave Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej LužnejCentrum Dorka vo ZvoleneSociálny dom sv. Norberta v Jasove

 

 

 

 

 

Centrum Dorka v KošiciachCentrum Dorka v PrešoveVincentínum Košice - Šaca

 

 

 

 

 

 

 

CENTRÁ PRE ROZVOJ RODINY

Hlohovec 2Centrum pre rozvoj rodiny - Hlohovec
V apríli 2011 sme v Hlohovci otvorili Centrum pre rozvoj rodiny. Po polročnom fungovaní má Centrum 244 členov, ktorí sa podľa vlastného výberu zapájajú do programu. Je otvorené každý pracovný deň a približne 4x do týždňa je tam odborný program. Plánujeme centrum rozšíriť o kluby náhradných rodín.

Fun Club FortunaFun Club Fortuna
Nízkoprahový klub v bratislavskej ubytovni Fortuna vedú dobrovoľníci a terénni sociálni pracovníci Spoločnosti Úsmev ako dar. Názov Fun Club mu vymysleli deti, ktoré ho navštevujú. Medzi hlavné činnosti klubu patrí organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, zameraných na rozvoj ich osobnosti, tvorivosti a nadania. 

centrum mak detiCentrum MAK - Trnava
Centrum MAK na Coburgovej ulici v Trnave v súčasnosti poskytuje svoje služby 26 rómskym rodinám.Deti z týchto rodín vo veku 3-7 rokov pravidelne navštevujú krúžky, kde sa im venujú animátori a dobrovoľníci. Cieľom je rozvíjať detskú tvorivosť, ich manuálne aj sociálne zručnosti. Ich rodičom poskytujeme odbornú pomoc a sprevádzanie.

 

 PROJEKTY NA ZAKARPATSKEJ UKRAJINE

Detský domov SerednéDetský domov sv. Alžbety a Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Seredné - Zakarpatská Ukrajina
Rodinný detský domov na Ukrajine v obci Seredné je zameraný na poskytovanie individuálnej starostlivosti opusteným deťom, ktorým bola súdom nariadená ústavná výchova s cieľom zabezpečiť ich zdravý vývoj, vzdelanie a prípravu na zaradenie sa do samostatného života.

Detský domov - Storožnica - Zakarpatská Ukrajina
Pomoc utečeneckým rodinám na Ukrajine 

 

Vincentínum Košice - Šaca

vincentinum 19Cieľom projektu výstavby centra Vincentínum v Košiciach – Šaci je pomoc a podpora rodín s deťmi, žijúcich na východnom Slovensku, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii bez strechy nad hlavou. Stále viac a viac rodín na východnom Slovensku zápasí s finančnými problémami, spôsobenými stratou práce, chorobou rodičov či ich detí, odchodom jedného z partnerov, ktoré vedú k strate bývania a rozpadu rodiny. Kľúčovým bodom pre záchranu takejto rodiny je vytvorenie nového bezpečného domova. Tým, že rodiny v ohrození dostanú možnosť bývať a majú podporu odborníkov, ktorí ich sprevádzajú pri riešení ich situácie, zabraňujeme vyňatiu detí do detských domovov a tým im zvyšujeme šancu na plnohodnotný život.

Prvú časť centra sme uviedli do prevádzky v septembri 2018. Dnes pracujemena dokončení druhej časti centra a v pláne máme budovanie ešte dvoch častí na tomto pozemku.

 

Vizualizácia 4 etáp projektu Vincentínum Šaca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budovanie 1. časti centra, ktoré sme otvorili v septembri 2018

vincentinum saca 006 vincentinum saca 003 vincentinum saca 004vincentinum saca 001 vincentinum saca 009


 

 

 

vincentinum saca 013 vincentinum 19 vincentinum 20vincentinum otvorenie 01 vincentinum otvorenie 09

Rodinám v krízovej situácii dávajú nádej na nový začiatok centrá pre obnovu rodiny Dorka

Centra Dorka oslavuju 10 vyrocie 2Košice 12. október 2017 – Stáva sa, že sa rodina alebo matka s dieťaťom sa ocitnú bez strechy nad hlavou. Vtedy hrozí, že bude dieťa umiestnené do detského domova. Tomu sa však snažia zabrániť centrá pre obnovu rodiny Dorka, ktoré oslavujú desaťročnicu svojho fungovania, počas ktorej pomohli stovkám rodín, deťom a mladým dospelým. V súčasnosti je na Slovensku päť takýchto centier, ktorých zriaďovateľom je organizácia Úsmev ako dar a Nadácia DeDo.

Čítať viac...

Vladyka Milan Lach navštívil Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Prešove

Vladyka Milan LachV pondelok 28.augusta 2017 Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Prešove navštívil vladyka SEODr. Mons. Milan Lach SJ, apoštolský administrátor gréckokatolíckej eparchie Parma v štáte Ohio v USA. Osobne sa zaujímal o život a riešenia pre niekoľko desiatok rodín s deťmi v núdzi, ktoré centrum prichýlilo až po prípravu kaplnky priamo v priestoroch krízového centra. Vedúci centra, gréckokatolícky kňaz o. Lukáš Mitro oboznámil otca biskupa so situáciou rodín nachádzajúcich sa v zložitých životných situáciách s dôrazom práce centra na prevenciu - aby nedošlo k prehĺbeniu ťažkostí rodín, prípadne k odňatiu detí od svojich rodičov.

Čítať viac...

Úsmev ako dar rozširuje kapacitu centier pomoci

20170606 pozehnanie jasov 001Jasov / 6.6.2017 -  Sociálny dom sv. Norberta v Jasove dnes môže vďaka novozrekonštruovaným priestorom poskytnúť ubytovanie a pomoc siedmim rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii bez strechy nad hlavou. Toto vzácne dielo sa podarilo vďaka výraznej podpore Rádu premoštrátov na Slovensku a fondu Renovabis. 

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.