Podpora vzdelávania má zmysel

pipi newV auguste sme uzavreli projekt podpory vzdelávania na rok 2013 v rámci programu Vzdelávaním k úspechu. 26. februára udelila spoločnosť Úsmev ako dar podporu 50 mladým ľuďom z náhradnej starostlivosti, ktorí študujú na stredných alebo vysokých školách. Aj vďaka tejto pomoci sa deti z detských domovov, náhradných rodín či domovov na polceste mohli pripravovať na svoju budúcnosť o čosi bezstarostnejšie.


Garantovaný finančný príspevok im pomohol uhradiť výdavky spojené so štúdiom, ktoré im raz uľahčí cestu k samostatnému životu. Samostatnosť bežne vnímame ako schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, a to aj tú ekonomickú. A práve tu mnohí mladí ľudia z náhradnej starostlivosti zlyhávajú. No sú i takí, ktorí sa na osamostatnenie systematicky a cieľavedome pripravujú. Nepochybne medzi nich patria aj podporení študenti. 26 z nich navštevovalo tento rok strednú školu, 23 vysokú školu a jedna podpora bola poskytnutá na doktorandské štúdium.

Stredoškoláci sa venovali predovšetkým spoločnému stravovaniu a zdravotníctvu. U vysokoškolákov prevládal záujem o sociálnu prácu. Aj Renáta Šimková, ktorá vyrastala v detskom domove v Pečeňadoch, získala podporu a svoje štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety zavŕšila obhájením magisterského titulu.

„Škola mi ponúkla nielen odbornosť, s čím súvisia lepšie pracovné príležitosti a uplatnenie sa na trhu práce, ale aj všeobecný rozhľad. Vďaka tomu, že som študovala na vysokej škole, mám teraz prácu, akú mám. Hoci to ešte nie je práca v sociálnej sfére, je to slušné zamestnanie, ktoré mi dovolí normálne žiť. Sociálnej práci sa zatiaľ venujem dobrovoľne v krízovom centre Brána do života, no postupne by som si chcela nájsť miesto v tejto oblasti a pracovať priamo s klientmi,“ hodnotí svoju skúsenosť Renáta.

Vzdelanie vo všeobecnosti otvára mladým ľuďom možnosť nájsť si primerané uplatnenie, a tým sa postaviť na vlastné nohy. Prijať spolu s nezávislosťou aj zodpovednosť a naučiť sa spoliehať sám na seba. Pri deťoch z náhradnej starostlivosti je prínos vzdelania ešte väčší. Umožňuje im ľahšie sa integrovať do spoločnosti a cítiť sa v nej plnohodnotne. Ba čo viac, ich skúsenosť v spojení s odbornou kvalifikáciou môže poslúžiť mnohým ďalším. Možno práve tým, ktorí sa, podobne ako oni, nemôžu spoľahnúť na podporu rodiny.

Ďakujeme partnerovi projektu Nadácii Slovenskej sporiteľne.
Projekt bol podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.