Deti v domovoch

Naše programy pre deti v detských domovoch

 Anjelský program

Hlavným cieľom anjelského programu je rozvíjať, posilňovať a podporovať osobnostné predpoklady, schopnosti a vlastnosti dieťaťa, vzbudiť u detí záujem o umenie, kultúru a šport. Pravidelnou systematickou činnosťou s deťmi v domovoch sa upevňujú vzťahy, posilňujú väzby a vytvárajú sa nové priateľstvá. Anjelský program sa realizuje pravidelnými stretnutiami dobrovoľníkov - anjelov s deťmi minimálne jedenkrát do mesiaca v detských domovoch po celom Slovensku.
Fond Pipi Dlhá Pančucha
Deti z detských domovov majú sťažený prístup k vzdelaniu. Zvýšiť ich šance pomáha práve štipendium poskytované z Fondu Pipi Dlhej Pančuchy. Úsmev ako dar ním podporuje študentov stredných i vysokých škôl. Medzi štipendistami sú deti z detských domovov, náhradných rodín i mladí dospelí, ktorí po dovŕšení 18 rokov žijú ďalej v detských domovoch alebo v krízových centrách. Kontakt pre štipendistov alebo pre záujemcov o štipendium: PhDr. Ján Herák - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Najmilší koncert roka
V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Jedná sa o regionálne kolá, ktoré sa konajú v každom kraji. Na týchto koncertoch vystupujú len deti z detských domovov a náhradných rodín. Najlepšie vystúpenia následne postupujú do Bratislavského finále. Čítať viac...

Zimné a letné rozvojové pobyty
Pobyty dávajú deťom šancu rozvíjať svoje schopnosti, posilňovať sebadôveru, nadviazať nové sociálne kontakty a prehĺbiť priateľstvá. Sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývoj. Ciele jednotlivých pobytov závisia od vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí a mládeže.

Úsmev sv. Mikuláša
Cieľom projektu je spájanie a kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú oddelene v rôznych zariadeniach. Pripravujeme pre nich súrodenecké stretnutia a letné a zimné pobyty.

Detské práva
Cieľom je ochrana, podpora a realizácia práv detí, ako aj prevencia porušovania práv detí a pomoc v konkrétnych situáciách.
 
Aktivita je realizovaná vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020", ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Min skolstvaiuventa

Teambuilding dobrovoľníkov a anjelov v Prievidzi

V dňoch 29. a 30.5. 2010 sa dobrovoľníci Prievidzskej pobočky Úsmev ako dar stretli na vzdelávaco- športovom víkende na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom, kde nás všetkých prichýlil hotel Perla. Akcie sa za nádherného slnečného počasia zúčastnilo 31 našich členov . Uvedomujúc si dôležitosť a hodnotu dobrovoľníckej práce aj toto stretnutie sme z časti ponímali ako jednu z foriem odmeňovania, motivácie.

Čítať viac...

Nové číslo A-news

Všetky čísla nájdete v sekcii Anjelský program.

Čítať viac...

Deti z detských domovov chcú študovať, potrebujú podporu + FOTO

Bratislava, 25.2.2010 - Včera sa v Bratislavskom Hotely Kyjev rozdávalo 41 motivačných štipendií. Medzi štipendistami boli študenti vysokých škôl, najmä odborov ako sociálna práca, sociálna pedagogika či učiteľstvo a študenti stredných škôl - odborov ako kuchár, masér, kaderníčka, stolár či sociálno-výchovný pracovník.

Čítať viac...

Projekt Môj mentor v Centre pre obnovu rodiny DORKA

Môj mentor je dobrovoľnícky program pre deti z Centra DORKA, ktorý sa v Košiciach realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Tento dobrovoľnícky program sa uskutočňuje metódou jeden na jedného. Vytvorí sa vhodná dvojica dobrovoľník a dieťa (mentor a mentee), ktorá sa stretáva po dobu minimálne desiatich mesiacov.

Čítať viac...

Usmievavé prázdninové leto na východe...

Indiáni z Kamenice, Lesní škriatkovia, Partizáni z Dorky, Hľadanie strateného pokladu... aj takéto dobrodružné názvy niesli letné rozvojové pobyty, ktoré pripravila regionálna pobočka Košice pre deti z detských domovov, náhradných rodín ako aj sociálne slabších rodín z Košického kraja.

Čítať viac...

Leto, leto v Lagáni

BRATISLAVA - Pod týmto názvom sa niesol tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z ubytovne Fortuna - Bratislava. Denného tábora sa zúčastnili 15 detí vo veku od 4 rokov do 16 rokov v krásnom prostredí, asi 2 km od dedinky Radava.

Čítať viac...

Výchovno-rekreačný pobyt pre maloleté a mladistvé deti na Oraviciach

DOLNÝ KUBÍN - Od 25.júla do 1.augusta realizovala naša regionálna pobočka v Dolnom Kubíne výchovno-rekreačný pobyt zameraný na maloleté a mladistvé deti v rámci výzvy z ÚPSVaR Dolný Kubín. Cieľom pobytu bolo pomôcť odstrániť negatívne návyky detí, rozvíjať ich sociálne zručnosti a poukázať na správne spoločenské návyky. Zameali sme sa aj na upevňovanie ich sebahodnoty a sebaúcty, na jednej strane medzi mladými navzájom a na druhej strane medzi kolektívom a v rodine.

Čítať viac...

Letný divadelný tábor detí z náhradných rodín

KOŠICE - Vyvrcholením programu na podporu pre deti z náhradných rodín bol v našej pobočke v Košiciach letný divadelný tábor v rekreačnom prostredí Dubovice. Tábor bol jednou veľkou divadelnou hrou, v ktorej účinkovali samotné deti podľa svojich scenárov. Ukončením tábora samotný projekt nekončí, deti budú pozvané na ďalšie pravidelné stretnutia ich rovesníckej skupiny, ktorá bude pokračovať.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.