Deti v domovoch

Naše programy pre deti v detských domovoch

 Anjelský program

Hlavným cieľom anjelského programu je rozvíjať, posilňovať a podporovať osobnostné predpoklady, schopnosti a vlastnosti dieťaťa, vzbudiť u detí záujem o umenie, kultúru a šport. Pravidelnou systematickou činnosťou s deťmi v domovoch sa upevňujú vzťahy, posilňujú väzby a vytvárajú sa nové priateľstvá. Anjelský program sa realizuje pravidelnými stretnutiami dobrovoľníkov - anjelov s deťmi minimálne jedenkrát do mesiaca v detských domovoch po celom Slovensku.
Fond Pipi Dlhá Pančucha
Deti z detských domovov majú sťažený prístup k vzdelaniu. Zvýšiť ich šance pomáha práve štipendium poskytované z Fondu Pipi Dlhej Pančuchy. Úsmev ako dar ním podporuje študentov stredných i vysokých škôl. Medzi štipendistami sú deti z detských domovov, náhradných rodín i mladí dospelí, ktorí po dovŕšení 18 rokov žijú ďalej v detských domovoch alebo v krízových centrách. Kontakt pre štipendistov alebo pre záujemcov o štipendium: PhDr. Ján Herák - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Najmilší koncert roka
V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Jedná sa o regionálne kolá, ktoré sa konajú v každom kraji. Na týchto koncertoch vystupujú len deti z detských domovov a náhradných rodín. Najlepšie vystúpenia následne postupujú do Bratislavského finále. Čítať viac...

Zimné a letné rozvojové pobyty
Pobyty dávajú deťom šancu rozvíjať svoje schopnosti, posilňovať sebadôveru, nadviazať nové sociálne kontakty a prehĺbiť priateľstvá. Sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývoj. Ciele jednotlivých pobytov závisia od vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí a mládeže.

Úsmev sv. Mikuláša
Cieľom projektu je spájanie a kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú oddelene v rôznych zariadeniach. Pripravujeme pre nich súrodenecké stretnutia a letné a zimné pobyty.

Detské práva
Cieľom je ochrana, podpora a realizácia práv detí, ako aj prevencia porušovania práv detí a pomoc v konkrétnych situáciách.
 
Aktivita je realizovaná vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020", ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Min skolstvaiuventa

Východniarsky rok!

Anjelská kapustnica 2018Koniec roka je časom zhodnotenia a bilancovania doposiaľ vykonaného, rozpracovaného či plánovaného. Aktivity regionálnej pobočky v Košiciach v rámci Anjelského dobrovoľníckeho programu boli celý rok 2018 veľmi rôznorodé a radi by sme na niektoré z nich poukázali. Začiatkom roka je priestor na malé vydýchnutie a postupné pomalé plánovanie jedného z dôležitých podujatí akým je regionálne kolo Najmilšieho koncertu roka. Jeho uskutočneniu predchádza intenzívna príprava nie len organizačného tímu, ale aj samotných vystupujúcich, detí a mládeže.

Čítať viac...

Značka Orbit sa už po tretí raz podporila Úsmev ako dar, združeniu venovala celkovo viac ako 65 tisíc eur!

Orbit Oplať úsmevBratislava xx. november 2018 - Každé dieťa si zaslúži úsmev - týmto mottom sa značka Orbit riadi a už tri roky svoju kampaňou ,Oplať úsmev' chráni úsmevy a podporuje sebavedomie znevýhodnených detí vyrastajúcich v starostlivosti združenia Úsmev ako dar. Každý rok kampane, kedy je počas obdobia šiestich týždňov 1% z ceny každého predaného výrobku Orbit venované práve združenia Úsmev ako dar, prispel okrem finančnej pomoci aj k osvete v oblasti dentálnej hygieny a osobnému rozvoju detí. Celková výška daru presiahla už 65 tisíc eur, čo je suma, ktorá výrazne napomáha k dlhodobému fungovaniu Úsmev ako dar na Slovensku. Ako môžete mimo kampane 'Oplať úsmev' pomôcť aj vy zistíte na www.oplatusmev.sk.

Čítať viac...

Sme bohatší o nových dobrovoľníkov – anjelov

Anjelský programAnjelský program je dlhodobý rozvojový dobrovoľnícky program starajúci sa o to, aby každé dieťa z detského domova malo vedľa seba blízku podpornú osobu – svojho „anjela“ strážneho. Dôležitým prvkom Anjelského programu je akreditované vzdelávanie pre dobrovoľníkov dlhodobo pracujúcich s deťmi v konkrétnych detských domovoch a náhradných rodinách pod názvom Anjelská akadémia.

Anjelská akadémia je trojročný systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorý ich pripravuje na prácu so špecifickou skupinou detí prostredníctvom voľnočasových a pracovných aktivít v rámci vzdelávania.

Čítať viac...

Jedným činom darujete úsmev dvakrát

Daruj úsmev dvakrátKaufland prináša v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar nový projekt „Daruj úsmev dvakrát“. Kúpou adventného kalendára s motívom vtáčika Kiwiho urobíte radosť hneď dvakrát, a to nielen svojmu vlastnému dieťaťu, ale ešte jednému – z detského domova. Občianske združenie Úsmev ako dar pomáha už 35 rokov deťom z detských domov nájsť skutočný domov, či pri vytváraní toho svojho vlastného. Výťažok z predaja bude venovaný práve na pomoc týmto deťom. Predaj adventných kalendárov je spustený od 27. septembra 2018.

Čítať viac...

Značka Orbit už tretí krát podporí Úsmev ako dar

Orbit Oplat Usmev 2018Bratislava, 10. september 2018 – Značka Orbit nadväzuje na dva úspešné ročníky CSR kampane „Oplať úsmev“ a opäť podporí a rozžiari úsmevy znevýhodnených detí z organizácie Úsmev ako dar. Kampaň zameraná na detské úsmevy pobeží v in-store od 10. 9. do 21. 10. 2018. Značka Orbit venuje 1% z ceny každého výrobku predaného v tomto období na podporu a ochranu zdravého úsmevu a sebavedomia znevýhodnených detí. Ambasádorkou projektu je už od jeho začiatku speváčka Mária Čírová. Celú kampaň zabezpečuje agentúra AMI Communications, a to na všetkých štyroch stredoeurópskych trhoch. Viac na www.oplatusmev.sk.

Čítať viac...

„Hurááá do života“

Projekt Hurááá do životaK letu neodmysliteľne patria prázdniny a k nim zase letné tábory. Úsmev ako dar každý rok počas letných prázdnin pripravuje víkendové a týždňové pobyty s rôznym zameraním, niektoré sú zamerané na rozvoj a podporu talentu, iné na rozvoj rodičovských zručností, na aktívne trávenie voľného času detí, prevenciu kriminality. Dlhoročnú tradíciu má letný týždňový SOS tábor „Hurááá do života“ pre mladých dospelých vo veku od 15 – 19 rokov, ktorí sa pripravujú na odchod z detského domova.

Čítať viac...

Zaslúžené tri dni zábavy, športu a relaxu

Pobyt pre deti v Častej PapierničkeV dňoch 25. – 27. júna 2018 zorganizoval Úsmev ako dar športovo - relaxačný pobyt pre 120 detí z náhradnej starostlivosti. Deti, ktoré sa svojím umeleckým talentom prebojovali z regionálnych kôl Najmilšieho koncertu roka až na Galavečer do Bratislavy za svoju námahu získali vstupenku na trojdňový športovo - relaxačný pobyt v krásnej prírode účelového zariadenia NR SR v Častej Papierničke. Tento pobyt deťom priniesol vytúžený relax, zábavu, nové priateľstvá, ale aj čosi iné. Mohli sa tu naučiť, že vynaložené úsilie sa nestratí a že sa oplatí na sebe pracovať.

Čítať viac...

Deti z detských domovov súťažili na športových hrách opäť v Čilistove

Športové hry 2018Tento rok sa konal už 28. ročník Celoslovenských športových hier detí z detských domovov - Športové majstrovstvá s Nestlé 2018. Súťažiacich opäť privítal Čilistov (mestská časť Šamorína). Športové hry vyvrcholili vo štvrtok 14. 6. 2018 vyhodnotením najlepších športovcov a odovzdaním Putovného pohára ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Víťazným detským domovom sa stal detský domov Necpaly s počtom bodov 30. Generálnym sponzorom tohto medzinárodného podujatia je už po desiaty raz spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., ktorá je aj spoluorganizátorom podujatia spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD), Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.