Projekt dobrovoľníckej medzinárodnej výmeny: „Care and smile in action“!

Vďaka finančnej podpore Európskej komisie v rámci programu Mládež v akcii môže košická pobočka SPDDD Úsmev ako dar pre svojich dobrovoľníkov zrealizovať v druhý novembrový týždeň medzinárodný projekt Care and smile in action.

Dobrovoľníctvo zohráva v procese rozvoja modernej občianskej spoločnosti dôležitú úlohu a je prínosom organizácií pôsobiacich v treťom sektore. Väčšina dobrovoľníckeho úsilia sa sústreďuje do oblasti sociálnych služieb. Jedným zo stimulov participácie mladých ľudí je sieťovanie. Vzhľadom k týmto skutočnostiam si uvedomujeme dôležitosť dať mladým ľuďom - účastníkom mládežníckej výmeny - priestor na výmenu skúseností, názorov, postojov a možnosť “profesijného rastu’’ formou neformálneho vzdelávania.

Care and Smile in action“ je projekt mládežníckej výmeny dobrovoľníkov slovenskej neziskovej organizácie Úsmev ako dar a neformálnej skupiny mladých ľudí - dobrovoľníkov z Ukrajiny. 6-dňovej výmeny organizovanej hostiteľskou krajinou na Slovensku sa zúčastní 20 mladých ľudí. Myšlienka projektu vychádza zo základných priorít ich dobrovoľníckej činnosti. V súlade s európskym rokom dobrovoľníctva a jeho sloganom „Staň sa dobrovoľníkom, zmena je v tvojich rukách“ sa títo mladí ľudia stali dobrovoľníkmi, aby zmenili svet detí z detských domovov. Alebo inak povedané - táto výmena je nástrojom na sieťovanie pre pomoc „deťom v sieti“.

Cieľom dobrovoľníckych programov zameraných na prácu s deťmi z detských domovov resp. dobrovoľnícka činnosť mladých ľudí zapojených do výmeny je prispieť k vytvoreniu všestranne rozvinutej, zrelej osobnosti dieťaťa v detskom domove, schopnej budovať si kladné životné hodnoty a začleniť sa do života. Cieľom tohto projektu je preto prispieť k rozvoju osobnosti dobrovoľníka, budovaním kladných hodnôt, postojov a výmenou skúseností s rovesníkmi so spoločným záujmom, aby boli schopní aktívne participovať na riešení života detí čeliacim sociálnemu vylúčenie.

Pôjde o výmenu skúseností s interkultúrnym rozmerom prostredníctvom prezentácií, interaktívnych workshopov a outdoorových aktivít. Projekt svojimi diskusiami na témy:


- dobrovoľníctvo v sociálnej Európe,
- porovnávania uvedenej sociálnej problematiky v zapojených európskych krajinách,
- skúsenosti s manažmentom dobrovoľníckych programov pre deti z detských domovov, má dopomôcť k osobnostnému rozvoju účastníkov ako aj rozvoju zručností vyplývajúcich z ich statusu „dobrovoľníka“.


Michaela Sabolová
Koordinátor dobrovoľníckych a detských programov
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.