Anjelská akadémia

Dobrovoľníctvo je jedným zo základných pilierov Spoločnosti Úsmev ako dar. Boli to kedysi práve dobrovoľníci, ktorí začali písať našu históriu. Boli to oni, ktorí začali pracovať s deťmi v detských domovoch. Dnes sú dobrovoľníci neoddeliteľnou súčasťou všetkých projektov spoločnosti Úsmev ako dar.  Aj vďaka nim vieme pomáhať ohrozeným deťom a rodinám a napĺňať tak naše motto ... aby každé dieťa malo rodinu.

Aj v súčastnosti sú dobrovoľníci neodeliteľnou súčasťou našej práce a pomáhajú nám s organizovaním a realizáciou našich projektov a programov akými sú zbierky, koncerty s deťmi a pred deti. Naši dobrovoľníci sa aktívne zapájajú aj do bežného chodu našich pobočiek po celom Slovensku.

Z niektorých dobrovoľníkov sa vyprofilujú naši "Anjeli", ktorých činnosť sa sústreďuje hlavne na prácu s deťi v detských domovoch. Nie každý náš dobrovoľník je automaticky i Anjel. Na to aby sa stal Anjelom musí preukázať svoju ochotu dlhodobo pracovať s deťmi v domoch. Anjel sa stáva pre naše deti v domoch priateľom, kamarátom. 

Staň sa našim dobrovoľníkom - anjelom.

 

Anjelská akadémia je systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom v detských domovoch a náhradných rodinách.

Tento trojročný program pripraví dobrovoľníkov na prácu so špecifickou skupinou detí umiestnených v detských domovoch alebo náhradnej rodinnej starostlivosti prostredníctvom voľnočasových a pracovných aktivít v rámci vzdelávania. Cieľom anjelskej akadémie je poskytnúť naším dobrovoľníkom základné vzdelanie v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce, ako aj zážitkovou formou učenia spoznať svoje kvality a pomôcť im lepšie preniesť svoje danosti do práce s deťmi.

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom anjelskej akadémie je prostredníctvom odborného a profesionálneho vzdelávania vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre fungovanie existujúcich dobrovoľníckych anjelských tímov a tým skvalitniť ich prácu, ktorá je neoceniteľným prínosom pre realizáciu našich cieľov.

Komu je anjelská akadémia určená:
Priamou cieľovou skupinou sú dobrovoľníci pracujúci s deťmi v detských domovoch alebo v náhradných rodinách, a to:

  • Archanjeli (vedúci anjelských dobrovoľníckych tímov), ktorí majú významný vplyv na prácu s deťmi v domovoch a na fungovanie tímov,
  • Anjeli vybraní spomínanými archanjelmi, ktorí majú byť ich nasledovníkmi za účelom dovzdelávania a odovzdania skúseností mladším,
  • Dobrovoľníci, ktorí sa podieľali na práci s deťmi v domovoch,
  • Noví dobrovoľníci, ktorí majú skutoční záujem stať sa anjelmi.

Náplň anjelskej akadémie:
Náplňou anjelskej akadémie je trojročný vzdelávací cyklus, ktorý výrazným spôsobom rozšíri rozhľad našich anjelov a skvalitní ich prácu s deťmi v detských domovov. Obsah jednotlivých ročníkov je nasledovný:

Prvý a druhý ročníkuvedie anjelov - dobrovoľníkov do základov psychológie, pedagogiky, teórie komunikácie, vedenia skupiny a špecifík práce s rodinami. Učenie prebieha formou prednášok, workshopov a indoorových a outdoorových zážitkových aktivít.

Tretí ročník je výberový, pričom ponúka možnosti vzdelania v oblasti terénnej sociálnej práce v rodinách počas sanácií, alebo manažmentu neziskovej organizácie.

Na naše priateľstvo sa deti z domovov vždy môžu spoľahnúť

AA jesen 2017 191 mladých ľudí, ktorí sa v dňoch 22.-24.9.2017 stretli na vzdelávacom programe Anjelská akadémia v Chate Limba v Bystrej, je odhodlaných byť priateľmi detí z detských domovov. Aby však dokázali ponúknuť týmto deťom skutočnú oporou, potrebujú špeciálnu prípravu. 

Čítať viac...

Najväčšie vzdelávacie stretnutie dobrovoľníkov – anjelov

AA 2017 2„Človek obklopený priateľmi je šťastnejší, rovnako ako dieťa obklopené ľuďmi, ktorým na ňom záleží.“ Toto motto vymysleli naši anjeli ako symbolické motto Anjelskej akadémie. V marci sme zrealizovali zimný semester ďalšieho ročníka Anjelskej akadémie, ktorá je v roku najväčším vzdelávacím stretnutím našich dobrovoľníkov – anjelov.

Čítať viac...

Dobrá mama, dobrý oco

mama a oco NR 001Zn.: Aby deti dobrých otcov a mami mali. Pre našich doborvoľníkov v Nitre a mladých ľudí z mesta Nitra sme pripravili zaujímavú vzdelávaciu aktivitu. Učili sme sa byť rodičmi, manželmi, manželkami, mamami a otcami.  Prostredníctvom projektu Mama a oco sme sa snažili rozvíjať ich ešte neobjavené rodičovské zručnosti.  Venovali sme sa príprave na manželstvo, založeniu si budúcej rodiny, ktorá tvorí základ spoločnosti. Posilňovali sme pozitívny vzťah mladých ľudí k manželstvu a rodičovstvu vôbec. 

Čítať viac...

Rozumieť deťom sa treba učiť

anjelska akademia jar 2014 001Úsmev ako dar už 6 rokov vzdeláva dobrovoľníkov a pripravuje ich na prácu s opustenými deťmi v rámci Anjelskej Akadémie. V dňoch 28. – 30. marca 2014 sa dobrovoľníci z celého Slovenska opäť stretli, tento krát na Horehroní v obci Hronec, aby sa tu zdokonalili v porozumení detskému svetu. Jarnej časti 6. ročníka Anjelskej Akadémie spoločnosti Úsmev ako dar sa zúčastnilo 78 mladých ľudí so záujmom o opustené deti.  Išlo o študentov I. a II. ročníka akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pripraviť dobrovoľníkov na prácu s deťmi z náhradnej starostlivosti.

Čítať viac...

Odborníci na dobrovoľnú prácu s opustenými deťmi

AA leto 2013 006Ďalších 13 mladých ľudí ukončilo vzdelávací program spoločnosti Úsmev ako dar zameraný na dobrovoľnú prácu s deťmi v detských domovov. Deti, ktoré vyrastajú mimo vlastnej rodiny, potrebujú mať vedľa seba niekoho, u koho nájdu podporu a porozumenie. Úsmev ako dar už 5 rokov školí dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli pracovať s opustenými deťmi, v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Anjelská akadémia. Tohtoročná Anjelská akadémia sa konala v dňoch 6. – 8. septembra 2013 v Smoleniciach a zúčastnilo sa jej spolu 90 mladých ľudí z celého Slovenska.

Čítať viac...

Na naše priateľstvo sa deti z domovov môžu spoľahnúť.

anjelska akademia 2013 marec 00283 mladých ľudí, ktorí sa v dňoch 15.-17. marca stretli na vzdelávacom programe spoločnosti Úsmev ako dar v Krpáčove,  je odhodlaných byť priateľmi detí z detských domovov.  Aby však dokázali ponúknuť týmto deťom skutočnú oporou, potrebujú špeciálnu prípravu.  Spoločnosť Úsmev ako dar dlhodobo a systematicky pripravuje dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o prácu s deťmi v domovoch a náhradných rodinách.  Organizuje pre nich vzdelávací program pod názvom Anjelská Akadémia. Jeho cieľom je sprostredkovať dobrovoľníkom hlbšie porozumenie problematiky náhradnej starostlivosti a poskytnúť im konkrétne metodiky, ako s deťmi pracovať.  

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.