Anjelský program

Anjelský program je dlhodobý rozvojový dobrovoľnícky program zameraný predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou v detských domovoch a náhradných rodinách, ale tiež s deťmi z biologických rodín, ktoré sa ocitli v kríze.

deti 2Anjeli navštevujú detské domovy, organizujú pre deti voľno časové aktivity, tábory a víkendové pobyty mimo domova. Cieľom programu je, aby si deti v detských domovoch vytvorili pozitívne vzťahy a priateľstvá s rovesníkmi žijúcimi mimo domova. Anjeli pomáhajú deťom rozvíjať ich osobnostné predpoklady, snažia sa vzbudiť u nich záujem o umenie, kultúru a šport. Súčasťou programu sú aj víkendové pobyty a tábory mimo zariadenia, ktoré majú menší rodinný charakter. Takéto podujatia slúžia na prehĺbenie vzťahov medzi deťmi a dobrovoľníkmi, ale aj medzi deťmi samotnými.

Náš  Anjel nenahrádza rodičov, ale v živote dieťaťa zohráva podpornú rolu. Je jeho veľkým kamarátom, dôverníkom, oporou, radcom. Pomáha mu v ťažkých chvíľach, pri dôležitých  rozhodnutiach, no teší sa s ním pri radostných udalostiach.

Nie každý náš dobrovoľník je automaticky i Anjel. Na to aby sa stal Anjelom musí preukázať svoju ochotu dlhodobo pracovať s deťmi v domoch. Anjel sa stáva pre naše deti v domoch priateľom, kamarátom.

 

„Vo veku, keď som potreboval maminu, dotyky a objatie, ale nedostával som ich, mi veľmi pomohol detský domov a Úsmev ako dar. Dva roky potom, ako som prišiel do domova, začali k nám intenzívne chodiť anjeli, brávali nás von, na tábory, spoznal som veľa nových ľudí. Vtedy som si uvedomil, že aj ja chcem pomáhať. Poznám život v detskom domove a snažím sa pomôcť druhým, aby sa cítili lepšie."

Tomáš Vrzala, archanjel a domovák

Prečo sme dobrovoľníci na Úsmeve?


 

Dotknúť sa príbehom...

IMG 20140115 06365113 detí z detského domova v Liptovskom Mikuláši sa 15. januára vybralo spoločne do novootvoreného 3D multikina Golden Apple Cinema v ich meste. Ani jedno z nich ešte nemalo skúsenosť s 3D premietaním, a tak už len očakávanie tohto zážitku v nich vzbudzovalo dychtivú detskú túžbu spoznať niečo nové. Sprevádzali ich traja „anjeli“ –dobrovoľníci nášho Anjelského programu, ktorý sa stará o to, aby deti vyrastajúce v inštitucionálnej starostlivosti mali vždy pri sebe blízkeho človeka.

Čítať viac...

HIP-HOP NA SCÉNU

hip hop rk 005Anjelský program v Ružomberku v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zrealizoval jednodňové podujatie pre deti z Detského domova v Ružomberku s názvom „Hip-hop na scénu“. Podujatie sa zrealizovalo vďaka podpore vzdelávacieho inštitútu Iuventa. Dobrovoľníci Anjelského programu, ktorí sú zároveň študentmi Katolíckej univerzity chceli privítať deti v prostredí ich univerzity a spríjemniť im deň prehlbením ich talentu. Pripravili pre deti tri záujmové dielne. Každú dielňu viedol iný inštruktor.

Čítať viac...

Anjeli v Ružomberku

RK besenova 1Anjelský program Spoločnosti Úsmev ako dar je už dlhé roky udomácnený aj v Ružomberku. Momentálne tam pôsobí 28 Anjelov, ktorí navštevujú detské domovy v Ružomberku, v Kráľovej lehote a ich satelity. Mladí ľudia, prevažne študenti sociálnej práce, ale i psychológie a iných odborov, sa každý týždeň dobrovoľne venujú opusteným deťom. Trávia s nimi voľný čas, pomáhajú im so školskými povinnosťami, organizujú pre ne jednodňové, víkendové aj týždňové pobyty, no to, čo je pre deti najväčším prínosom, je vzťah, ktorý medzi nimi a Anjelmi vznikne.

Čítať viac...

Aj nám patria hviezdy!

tabor BB 2013 002Jeden z posledných táborov tohto leta, ktoré pripravila banskobystrická pobočka Úsmevu ako dar pre deti z detských domovov, náhradných a sociálne slabších rodín, niesol názov „Nielen nebu patria hviezdy...". Konal sa od 24. do 30. augusta vo Vlkanovej a zúčastnili sa ho deti z detského domova Svetluška v Banskej Bystrici.

Čítať viac...

Ďakujeme partnerom letných táborov

KE tabor desat zazrakov 006Leto sa skončilo a my sa chceme poďakovať všetkým partnerom, sponzorom, dobrovoľníkom a anjelom za pomoc s realizáciou letných táborov. Ďakujeme aj všetkým zamestnancom spoločností, ktorí sa zapojili do zbierky stravných lískov a podporili naše tábory. Tento rok sme pre deti zrealizovali 24 táborov po celom Slovensku.

Čítať viac...

V ich speve bol smútok aj radosť

spevacky tabor 2013 00117 detí z detských domovov, náhradných rodín a sociálne znevýhodneného prostredia rozvíjalo svoj spevácky talent na Speváckom tábore spoločnosti Úsmev ako dar.  V dňoch 5. až 11. augusta sa na Šachtičkách v Hotely Šachtička pri Banskej Bystrici ozýval namiesto detského švitorenia prevažne spev. Deti ním dokázali vyjadriť aj to, o čom by sa im inak hovorilo ťažko. Spevácky tábor  spoločnosti Úsmev ako dar má za sebou svoj 18.  ročník. 

Čítať viac...

Naše deti a Pieninský národný park

tabor hurbanova 2013 005Letný rozvojový pobyt pre desať deti z detského domova na Hurbanovej ulici v Košiciach je už tradične súčasťou letného táborového programu spoločnosti Úsmev ako dar. Tentoraz sa konal počas šiestich dní od 22. do 27. júla v mestečku Spišská Stará Ves.

Čítať viac...

Deti spoznávali Slovensko

tabor dorka 2013 003Letný rozvojový pobyt je príležitosťou ako deťom ukázať na vlastné oči pekné miesta a zákutia rodnej krajiny – Slovenska. Takúto príležitosť malo aj desať detí z krízového strediska Centra Dorka v Košiciach počas dvoch týždňov od 8. do 21.7.2013 v prostredí Pieninského národného parku, kde sa nachádza mestečko Spišská Stará Ves.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.