Я студент з України і мені потрібна допомога

Zážitkár

Vyčariť úsmev na tvárach detí či celých rodín by sa nám nikdy nepodarilo bez ochoty a nezištnej práce dobrovoľníkov. Sú totiž nevyhnutnou súčasťou realizácie akcií, podujatí, pomoci a prispievajú k vytváraniu nezabudnuteľných zážitkov pre všetkých zúčastnených.

Kto je zážitkár?

Zážitkár je nenahraditeľný dobrovoľník príležitostne vypomáhajúci pri rôznych činnostiach našej spoločnosti. Zúčastňuje sa na organizovaní či koordinovaní rôznych zbierok a fundraisingových akcií, prípravách na kultúrne podujatia, benefičné koncerty i konferencie. V závislosti od konkrétnej akcie môžeš ako zážitkár asistovať v zákulisí, šatni, pri generálke, pri uvítaní hostí, technických činnostiach, pri vydávaní občerstvenia či venovaní sa tým najmenším. Takisto sa môžeš podieľať na realizácií táborov či víkendových pobytov ako animátor, zdravotník, kuchár čím prispeješ k vytváraniu nezabudnuteľných zážitkov, ktoré pre deti a mládež znamenajú tak veľa.

Kto môže byť zážitkárom?

Zážitkárom sa môžeš stať aj ty ak si zodpovedný, dodržiavaš pravidlá a termíny, máš vo  voľnom čase chuť nazbierať nové zručnosti alebo oprášiť staré skúsenosti a máš ruky ochotné pomôcť.

Čo môže zážitkár zmeniť?

Mnohokrát ani nevieme, akým malým činom vieme zmeniť svet. Svet dieťaťa, človeka, rodiny. Úsmev by práve bez pomoci ľudí, ako sú zážitkári nebol, nemohli by sme robiť mnoho z vecí, vďaka ktorým vieme pomôcť, zachrániť dieťa a rodinu.

Čo môže zážitkár získať?

Získať môžeš mnoho stačí si vybrať. Skúsenosti, zručnosti, zážitky, smiech, radosť, zábavu,  mozole, priateľov, komunitu alebo dobrý pocit.

ako to celé prebieha?

1. KROK

Pozri si kde aktuálne hľadáme pomocnú ruku alebo vyplň dotazník a budeme vedieť, že v prípade potreby ťa môžeme kontaktovať.

 

2. KROK

Stretneš sa s koordinátorom, kde si vymeníte svoje očakávania, predstavu tvojich časových možností a kompetencií, informuje ťa o filozofii, hodnotách, cieľoch a programoch Úsmevu ako dar.

3. KROK

Zúčastníš sa stretnutia, porady alebo školenie podľa potreby k danej aktivite, podujatiu, táboru, v ktorom si sa rozhodol angažovať.

4. KROK

Stanovíte si pravidlá, miesto, čas a druh dobrovoľníckej činnosti a podpíše sa zmluva o dobrovoľníctve.

5. KROK

Zrealizuješ dobrovoľnícku činnosť, zaevidujeme tvoj odpracovaný čas, vystavíme ti potvrdenie a nikdy nezabudneme na veľké ĎAKUJEM.

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Kontaktujte nás

Regionálni koordinátori dobrovoľníctva:
Bratislavský kraj – Mária Vrábliková,
Trnavský kraj – Sabína Starychová,
Nitriansky kraj – Božena Hajdáková,
Trenčiansky a Banskobystrický kraj – Miroslav Slemenský, 
Žilinský kraj – Boris Pták,
Východné Slovensko – Anna Pilátová,