Я студент з України і мені потрібна допомога

Klub

patrónov

Pomôžte svojou prítomnosťou alebo zdieľaním a podporte takto konkrétne projekty, kampane a aktivity

čo z toho máte vy?

Nakoľko sme nezisková organizácia, nemôžeme a nevieme Vám ponúknuť žiadnu finančnú odmenu. Vašu prácu si však vážime a chceme sa Vám odvďačiť aspoň iným spôsobom. Tým, že sa zúčastnite na našich podujatiach Vám vieme zaručiť dobrý pocit, ktorý Vám prinášajú samotné  deti, ktoré budú najšťastnejšie, že môžu uvidieť svoje vzory a teda Vás. Okrem toho to pre Vás znamená aj reklamu a dovolíme si tvrdiť, že zvyšuje aj Váš morálny kredit v očiach verejnosti. Vieme, že to bez Vás nezvládneme nakoľko sa doba posúva a tradičné formy komunikácie už nestačia. Preto budeme radi, ak nám Vašou prácou pomôžete a stanú sa z nás dlhodobí partneri.

Naše projekty, kampane a aktivity, v ktorých môžete pomôcť aj Vy svojou prítomnosťou alebo zdieľaním

01

Zbierky

Celoslovenské zbierky pre našu organizáciu predstavujú hlavný zdroj príjmov. Všeobecne najznámejšia z nich je zbierka Koniec zlým snom, ktorú sme odštartovali príchodom prvej vlny pandémie. Bez podpory, ktorú sme od Vás dostali skrz sociálne siete, by bola táto zbierka mimoúčelová a určite by sme neboli tam, kde sme teraz. Práve táto pomoc bola inšpiráciou pre vznik Klubu patrónov, v snahe vytvoriť symbiotický vzťah medzi našou organizáciou a vašou osobnosťou, ktorý bude postavený na báze reportovania prostredníctvom newsletteru a osobného stretnutia. O tom, ako nám môžete pomôcť Vás budeme osobitne informovať.

02

Najmilší koncert roka

Je koncert, na ktorom majú deti a mladí dospelí z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), priestor predviesť svoje umelecké schopnosti a dary. Jeho cieľom je okrem hľadania potencionálnych talentov najmä to, aby bolo skrz sebarealizáciu a následný prejav na pódiu prinavrátené sebavedomie a hodnota deťom, ktorí ju vďaka zlej skúsenosti stratili. Zároveň je to pomoc deťom, aby si naplno uvedomovali svoj talent a nadanie, začali na ňom s pomocou kamarátov a vychovávateľov pracovať a postavili tak pevné základy, z ktorých budú môcť v budúcnosti čerpať pri dosahovaní vytýčených životných cieľov a snov.

03

Vianočný koncert

Toto podujatie je najznámejším projektom našej organizácie, za čo vďačíme každoročnému vysielaniu na RTVS. Je to koncert, na ktorý každý rok pozývame tisícky detí z celého Slovenska (až na výnimku roka 2020, keď sa koncert kvôli pandemickej situácii musel konať bez divákov). Ide o fundraisingovú aktivitu, ktorej cieľom je vyzbierať peniaze pre rodiny v núdzi a deti z centier pre deti a rodiny.

04

Športové hry

Je podujatie pre deti z centier pre deti a rodiny, ktorého víziou je rozvíjať vzťah k športu a hľadanie talentov. Deti sa popasujú s disciplínami ako beh, skok do výšky, skok do diaľky, hod guľou a ďalšie, ktoré majú rozvíjať ich športového ducha a motivovať ich k fyzickej aktivite.

05

Tábory a víkendovky

Okrem všeobecne propagovaných podujatí organizujeme počas letných mesiacov množstvo táborov, vzdelávacích pobytov, víkendoviek a podobne, ktoré sa konajú po celom Slovensku. O dátumoch a miestach konania budete informovaní prostredníctvom newsletteru a my aj deti Vás veľmi radi uvidíme(ak nám to pandemická situácia dovolí). Cieľom týchto pozvánok nie je propagácia ani žiadosť o pomoc, ale príležitosť osobného stretnutia, aby sme sa spoznali ako ľudia a aby ste videli,  čo všetko obnáša byť súčasťou Úsmeváckej rodiny. 😊

Ak ste sa dočítali až sem, srdečne ďakujeme.

Veríme, že budete premýšľať nad našou ponukou a neuveriteľne sa tešíme na osobné stretnutie.

Váš tím Úsmev ako dar