Projekt „Sme silná podpora“

Projekt „Sme silná podpora“ sme realizovali vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Zakladateľ fondu je spoločnosť Citibank (Slovakia) a.s.

V priebehu troch mesiacov sa pravidelne a systematicky pracovalo s náhradnými rodinami a s rodinami zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tvorivé dielne podporovali rozvoj osobnosti dieťaťa, tvorivosť a nadanie detí. Aktivity pozitívne vplývali na zvyšovanie sebavedomia a sebahodnoty detí.

Zrealizovali sme besedy s prizvanými odborníkmi na témy fajčenie, drogová závislosť, záškoláctvo, prevencia kriminality mladistvých.

S rodičmi v Klube náhradných rodín sme viedli dialóg na témy ako rozvíjať záujmy dieťaťa, ako efektívne zvládať vzdor detí, podpora komunikácie rodič-dieťa.

Naši spolupracujúci odborníci poskytovali podporu, pomoc, poradenstvo a sprevádzanie rodinám v kríze.
Realizovaný projekt má pozitívny dopad pre podporu rodín, aby dieťa nemuselo byť vyňaté z rodinného prostredia, čím sme napĺňali naše motto:

... aby každé dieťa malo rodinu.

Autor: Martina KravárováSpoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.