Spoločné stretnutie ÚSMEVU s pracovníkmi oddelenia sociálno - právnej ochrany a sociálnej kurately ÚPSVaR Košice

child 1721906 1920Spoločné stretnutie pracovníkov Úsmevu so sociálnymi pracovníkmi odd. sociálno-právnej ochrany a soc. kurately pod vedením Mgr. Karola Hertélyho, vedúceho odd. SPODaSK, sa uskutočnilo v utorok 10. októbra 2017 v priestoroch Úradu práce, soc.vecí a rodiny v Košiciach na Žižkovej ulici. Odborný tím novovytvoreného Centra podpory náhradných rodín predstavil rozbiehajúci sa projekt na podporu a sprevádzanie NR a zároveň zdôraznil možnosť vzájomnej spolupráce. V závere stretnutia sa otvorila diskusia a vzájomná výmena skúseností, kde sa poukázalo na nedostatky a limity pri práci s náhradnými rodinami. Obe strany vyjadrili ochotu pravidelne sa stretávať a vzájomne diskutovať o všetkom, čo by pomohlo náhradným rodičom v ich náročnom záväzku, vďaka ktorému však môžu mať mnohé deti rodinné zázemie a bezpečné prostredie.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.