Čo pre Vás znamená rodina?

Vedieme deti z detských domovov k umeniu

NKR seminar 003O tom, že umenie rozvíja v deťoch citlivosť a pestuje ich vnímavosť voči okoliu aj druhým ľuďom, sa v utorok 12.2.2013 hovorilo na seminári „Vedieme deti k umeniu“, ktorý spoločnosť Úsmev ako dar zorganizovala pre vychovávateľov detských domovov.

V Detskom domove Trenčín Zlatovce sa včera zišlo 51 vychovávateľov z 15 detských domovov z celého Slovenska, aby sa zúčastnili semináru „Vedieme deti k umeniu“.  Zámerom semináru bolo ponúknuť pracovníkom s deťmi v náhradnej starostlivosti teoretický rámec a inovatívne metódy, ako deti v domovoch motivovať k záujmu o umenie. Vychovávatelia tu mohli obohatiť svoje vedomosti aj praktické zručnosti v umeleckých žánroch ako: spev, tance, folklór, hudba, hovorené slovo a dramatická tvorba.

„Keď dieťa príde do detského domova, zažíva emocionálnu depriváciu a izoláciu od svojho pôvodného prostredia. Umenie môže by veľmi účinným nástrojom na to, ako takéto dieťa zastabilizovať. Podchytiť ho, zaujať a priniesť mu nové podnety. Viem to z vlastnej praxe. Deti, ktoré sa venujú nejakému umeniu, majú oveľa lepšie predpoklady úspešne zvládnuť pobyt v detskom domove, aj svoj budúci život, ktorý je určite najdôležitejší,“ hovorí riaditeľka detského domova v Topoľčanoch Mgr. Viera Miklášová

Jednodňový seminár bol rozdelený do dvoch blokov, prednáškového a workshopového. Dopoludnia si účastníci mohli vypočuť príspevky odborníkov, ktorí majú nielen bohatú odbornú, ale aj pedagogickú skúsenosť. Oblasť dramatickej tvorby predstavil Doc. Ľubomír Fifík, riaditeľa LITA a dlhoročný režisér celoslovenskej prehliadky detských talentov Najmilší koncert roka, oblasť folklóru Mgr.art. Štefan Zima, predseda Folklórnej únie na Slovensku. Folklórny tanec a spev priblížila seminaristom aj Mgr. Erika Švedová z folklórneho súboru Košičan, a problematiku moderného tanca osvetlila Bc. Andrea Vaňková, vychovávateľka Centra voľného času v Holíči.  
Popoludnie sa nieslo v praktickom duchu. Všetci zúčastnení sa rozdelili do troch workshopových skupín – dramatická tvorba a hovorené slovo; hudba a spev; tanec a folklór – podľa vlastného záujmu. Na workshopoch sa mohli bližšie oboznámiť s jednotlivými žánrami a osvojiť si niektoré ich prvky a postupy.  Veľký záujem bol aj o tradičný žáner folklóru. Nad otázkou, v čom môže byť folklór príťažlivý pre generáciu dnešných detí, sa zamýšľa jeden z lektorov, Štefan Zima:

„Ja vnímam folklór, a ľudové umenie vo všeobecnosti ako ľudovú múdrosť. Pôvodne to vychádza z obradových a zvykoslovných situácií, ktoré boli sviatkami roka alebo sviatkami človeka. Ako také odhaľujú to podstatné o nás a o svete. Pre deti je možno zaujímavejšie, že folklór využíva princíp hry. Vytvára priestor pre to, aby sa mohli prejaviť, aby mohli vzájomne komunikovať, ale aj pre zdravú súťaživosť.“

Práca s deťmi v detských domovoch je náročná, a pokiaľ má byť efektívna, vyžaduje si dlhodobý a systematický prístup. Jeden zo spôsobov, ako dieťa pozitívne formovať, spočíva v  rozvíjaní jeho umeleckej tvorivosti a  pestovaní jeho prirodzeného nadania. Spoločnosť Úsmev ako dar chce podporovať deti bez rodičov aj prostredníctvom tých, ktorí sú s nimi v každodennom kontakte a stoja pri nich najbližšie – prostredníctvom vychovávateľov. Práve preto sa seminár „Vedieme deti k umeniu“ zameral práve na nich. Sprostredkoval im zážitok, ktorý, ako veríme, budú môcť preniesť ďalej, na deti.

NKR seminar 001NKR seminar 002NKR seminar 004NKR seminar 005

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.