Čo pre Vás znamená rodina?

Záverečné školenie vzdelávacieho programu Terénna sociálna práca

Štrnásť sociálnych pracovníkov z celého Slovenska ukončilo v dňoch 30.6.-1.7. trojstupňový vzdelávací program spoločnosti Úsmev ako dar Terénna sociálna práca (TSP). Posledné stretnutie tematicky nadväzovalo na predchádzajúce dve, no líšilo sa svojou obsahovou náplňou.


Zatiaľ čo v predchádzajúcich stupňoch sa účastníci programu sústredili viac na teóriu, filozofické východiská a zásady terénnej sociálnej práce, záverečné školenie malo prevažne supervíznu povahu. Sociálni pracovníci tu dostali príležitosť, prostredníctvom prinesených videonahrávok, konzultovať svoju odbornú činnosť so skúsenými lektorkami Mgr. Andreou Hudekovou a Mgr. Danou Pukancovou. Obrazový záznam konkrétnych stretnutí s klientom sa stal východiskom pre erudovanú supervíznu debatu a zadefinovanie účinných nástrojov starostlivosti o sociálne ohrozené rodiny. Sociálni pracovníci v rámci školenia TSP načerpali nové informácie a, ako o tom vypovedá jedna z účastníčok, aj dôveru vo vlastné zručnosti. „Takéto odborné a citlivé vedenie nám určite pomôže v ďalšej práci s klientmi. Pokiaľ si budeme istí v tom, čo a ako robíme, môžeme pomáhať efektívnejšie a kompetentnejšie,“ hovorí Jana Kocanová z Prievidze.

A práve o to vo vzdelávacom programe TSP ide. Aby vyškolení sociálni pracovníci dokázali plnohodnotnejšie sprevádzať ohrozené rodiny, a tým predchádzali zbytočným kolapsom rodín, ktorými sú postihnuté predovšetkým deti.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.