Čo pre Vás znamená rodina?
Kúpou produktov v združení lekárni Mojalekaren podporíte naše programy a projekty.

Seminár - Sociálna a výchovná práca s deťmi s poruchami správania

Cieľom seminára je podporiť odbornú diskusiu na tému práce s deťmi s poruchami správania v systéme náhradnej starostlivosti, prispieť k procesu zjednocovania ústavnej starostlivosti, podporiť proces transformácie a podporiť proces integrácie detí s poruchami správania.

Úsmev ako dar v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórom riaditeľov detských domovov organizujú v dňoch 26. - 27. apríl 2007 vo vzdelávacom stredisku Mlynky odborný seminár Sociálna a výchovná práca s deťmi s poruchami správania pod odbornou garanciou prof. Mirona Zelinu.

Na stretnutí budú prítomní predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, určených úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, krajských školských úradov, riaditelia detských domovov a reedukačných domovov, odborníci a predstavitelia mimovládnych organizácií pracujúcich s mládežou s poruchami správania.
Hlavný referát prednesie popredný odborník na výchovu prof. Miron Zelina z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Po bloku odborných prezentácií sa účastníci rozdelia do pracovných skupín, v ktorých budú hľadať riešenia aktuálnych problémov a výziev týkajúcich sa detí a mládeže v ústavnej starostlivosti.

autor: Štefan Žarnay

foto: archív SPDDD Úsmev ako darSpoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.