Semináre

Pozvánka: Zaujímavá prednáška v Košiciach

SEMINAR Reichelova 2 titulka

Úsmeva ako dar v spolupráci s občianským združením Krajinanepoznaná Vás pozývame na prednášku na tému: Ako spracovať fakt, že mám hendikepované dieťa? Prednášať bude klinická psychologička PhDr. Eva Reichelova, CSc.. Prednáška sa bude konať 5. apríla 2014 v Materskom centre Haliganda, Čordáková 50, sídlisko KVP, Košice.

 

Čítať viac...

O východe v dobe „vymknutej z kĺbov“

prekopova BA 0027Citátom z Hamleta: „Doba vymknutá z kĺbov šalie,“ otvorila v utorok 25. marca svoju bratislavskú prednášku svetoznáma detská psychologička českého pôvodu Jiřina Prekopová. Trojdňový seminár na tému Problémy a riešenia pri výchove novej generácie usporiadala spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Katedrou a Ústavom prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety.

Čítať viac...

Pozvánka na seminár - ZMENA MIESTA V BA

pekopovaPOZOR ZMENA MIESTA SEMINÁRA v BRATISLAVE. Seminár v Bratislave sa uskutoční v kongresovej sále hotela DRUŽBA, Botanická 25, Bratislava. Pozývame Vás na prvý so série seminárov uznávanej psychologičky PhDr. Jiřiny Prekopovej  na tému Problémy a riešenia pri výchove novej generácie, ktorý sa uskutoční 25. marca 2014 v Bratislave. Na tomto jednodňovom seminári sa budeme spoločne zamýšlať nad tým, či je ešte láska v dnešnej dobe najväčšou hodnotou alebo či sme esťe schopní milovať bezpodmienečnou láskou deti, ktoré nám boli zverené.

 

 

Čítať viac...

Prvé kroky – nesúdiť a počúvať

ruky spolu29. a 30. novembra sa na Úsmeve v Bratislave opäť konalo prvé stretnutie akreditovaného výcviku terénnej sociálnej práce pre sociálnych pracovníkov a odbornú verejnosť zo sociálnej oblasti. Cieľom dvojdňového semináru bolo účastníkom bližšie ozrejmiť úvodné fázy práce s rodinou a postupy pri vypracovávaní sociálneho plánu práce s rodinou. Z celkového počtu 70 výcvikových hodín absolvovali seminaristi počas týchto dvoch dní prvých 20.

Čítať viac...

Supervízia dodala sociálnym pracovníkom iskru

ruky rodina7. novembra sa v Žiline v priestoroch Vysokej školy sv. Alžbety konalo supervízne stretnutie pre terénnych sociálnych pracovníkov spoločnosti Úsmev ako dar. Zišlo sa ich tu z celého Slovenska spolu dvadsať.  Supervízormi boli psychologička a majstertrénerka programu PRIDE Andrea Hudeková a sociálny pracovník Stanislav Kret.

 

 

 

Čítať viac...

Noví koordinátori pre ohrozené rodiny

srkV dňoch 22. až 23. 11. 2013 sa v Ružomberku uskutočnilo informačné stretnutie prezentujúce model Stretnutia rodinného kruhu, na ktoré priamo nadviazalo školenie nových koordinátorov tohto spôsobu práce s ohrozeným dieťaťom a jeho rodinou.

Čítať viac...

Ako ďalej – nové detské domovy alebo práca s rodinou?

mosty papiernicka 2013 001Už dva a pól storočia sa u nás formuje a trvá systém náhradnej starostlivosti a sociálnoprávnej ochrany detí.  Konferencia „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ spoločnosti Úsmev ako dar priniesla pohľady odborníkov na historický vývoj starostlivosti o opustené a ohrozené deti a ponúkla námety, ako systém sociálnoprávnej ochrany detí naďalej skvalitňovať, pri zohľadnení jedinečnosti, najlepšieho záujmu a vzťahovej potreby každého dieťaťa.

Čítať viac...

Kreatívny fundraising, boli sme tam

kocka fundVšetky projekty potrebujú zdroje, aj tie neziskové. Ako tieto zdroje nájsť a získať, to sa mohli počas troch dní od 9. do 11. októbra 2013 dozvedieť predstavitelia neziskových organizácii z celého Slovenska na slovensko-českej konferencii Fudnraising a kreativita. V Bratislave ju zorganizovalo Slovenské centrum pre fundraising, a jednou z prednášajúcich bola aj manažérka pre fundraising spoločnosti Úsmev ako dar Mária Soboličová.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.