Semináre

Usilovne pracujeme na novelizácií zákonov

paragrafUž po 13. krát sa na pracovnom stretnutí v Omšení neďaleko Trenčianskych Teplíc stretli sudcovia s rodinnou špecializáciou, predstavitelia Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zástupcovia akreditovaných subjektov. Témou ich odborných príspevkov i diskusného fóra boli pripravované novelizácie zákona č.36/2005 o rodine a zákona č. 305/2005o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Čítať viac...

Ukrajinskí dobrovoľníci v Košiciach

vymenne vzdelavanie 003Od 7. do 9. júla prebiehalo v Košiciah už tretie vzdelávanie dobrovoľníkov z organizácie Care in Action z Ľvovskej oblasti na Ukrajine. Ide o mimovládnu organizáciu, ktorú  v roku 1996 založili manželia Werner a Janice Lehnis v Nemecku, s cieľom pomáhať deťom z detských domovov a sociálne znevýhodneného prostredia na Ukrajine. Cieľom ich návštevy bolo získať na Slovensku informácie o tunajšom systéme dobrovoľníctva, odbornú supervíziu a ďalšie vzdelávanie.

Čítať viac...

Pracovná cesta do Anglicka

navsteva anglicko 2013 002 Naši kolegovia z Košickej pobočky sa vybrali do Veľkej Británie, aby tam získali úvodné poznatky a vymenili si skúsenosti v rámci projektu Roma Matrix, podporeného Európskou komisiou. Jeho realizácia je nastavená od apríla 2013 do marca 2015. Do projektu sa zapojilo 18 organizácii z 10 krajín EÚ v spolupráci s organizáciou Migration Yorkshire. Cieľom projektu je boj proti diskriminácii, rasizmu a opozičným postojom voči Rómom pomocou špecifických aktivít, integrácie a vzájomného pochopenia.

Čítať viac...

Pod jednou Strechou sa stretli odborníci pomáhajúci mladým dospelým

strecha28. mája 2013 sa v Detskom mestečku Trenčín – Zlatovce uskutočnilo pracovné stretnutie iniciatívy Strecha na podporu mladých dospelých. Hlavnou témou bola „Príprava mladých dospelých na osamostatnenie sa“.  Profesionáli pracujúci s mladými dospelými v detských domovoch, v domovoch na polceste, predstavitelia verejnej správy a samosprávy hľadali odpovede na otázky sprevádzajúce vstup mladých ľudí po skončení ústavnej starostlivosti do samostatného života.

 

Čítať viac...

Škola lásky v domovoch

prekopova marec 2013 015Svetoznáma psychologička českého pôvodu PhDr. Jiřina Prekopová, zakladateľka Terapie pevným objatím, uvádza svoj program Škola lásky v rodine slovami: „Ide o prvú pomoc. To hovorím bez pátosu, celkom reálne. Svetová kríza nezasiahla len financie, ale už dávno skryto a teraz celkom zjavne postihla medziľudskú lásku.“ Seminár Škola lásky v rodine, ktorý organizoval Úsmev ako dar v spolupráci s Ústavom a Katedrou prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied pri VŠZa SP sv. Aležbety, bol prvým krokom k tomu, aby sa princípy tohto životného štýlu založeného na bezpodmienečnej láske mohli uplatňovať aj v prostredí detských domovov.

Čítať viac...

Supervízia pre našich odborníkov v teréne

TSP seminarAj odborníci potrebujú supervíziu. Len tak ich odbornosť môže neustále naberať na kvalite, a zároveň nestrácať na entuziazme. Naša práca s rodinami v kríze si vyžaduje práve takých odborníkov – kvalifikovaných a zanietených.  Preto sa v 15.2.2013 v priestoroch Vysokej školy sv. Alžbety v Žiline uskutočnilo supervízne stretnutie terénnych sociálnych pracovníkov spoločnosti Úsmev ako dar.

Čítať viac...

Vedieme deti z detských domovov k umeniu

NKR seminar 003O tom, že umenie rozvíja v deťoch citlivosť a pestuje ich vnímavosť voči okoliu aj druhým ľuďom, sa v utorok 12.2.2013 hovorilo na seminári „Vedieme deti k umeniu“, ktorý spoločnosť Úsmev ako dar zorganizovala pre vychovávateľov detských domovov.

Čítať viac...

Záverečné školenie vzdelávacieho programu Terénna sociálna práca

Štrnásť sociálnych pracovníkov z celého Slovenska ukončilo v dňoch 30.6.-1.7. trojstupňový vzdelávací program spoločnosti Úsmev ako dar Terénna sociálna práca (TSP). Posledné stretnutie tematicky nadväzovalo na predchádzajúce dve, no líšilo sa svojou obsahovou náplňou.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.