Semináre

Obnova lásky v rodinách

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s partnermi organizuje seminár na tému ′Obnova lásky v rodinách′ predstavenie školy PhDr. Jiřiny Prekopovej.Seminár sa uskutoční v Bratislave, Košiciach a Dolnom Kubíne.

Čítať viac...

Súrodenci a mladí dospelí, čo s nimi?

Spoločnosť Úsmev ako dar organizuje v dňoch 18. a 19. apríla dva odborné semináre, ktoré sa budú venovať jednak odchodu mladých dospelých z detského domova a súrodencom, ktorí žijú v detských domovoch.

Čítať viac...

Vzťahová väzba a jej význam pre deti v náhradnej starostlivosti

V detských domovoch pribúda ťažko zvládnuteľných detí. Od vychovávateľov v týchto zariadeniach sa veľa očakáva, ale zabúda sa na ich vzdelávanie, potrebujú psychohygienu v oveľa väčšej miere, než tomu bolo doteraz. Vyplynulo to z dvojdňovej konferencie, ktorá sa na tému Vzťahová väzba a jej význam pre deti v náhradnej starostlivosti konala v dňoch 12.-13. 5. 2011 v Rajeckých Tepliciach.

Čítať viac...

Školili sme terénnych sociálnych pracovníkov

V dňoch 13. až 15.mája t.r. zorganizoval Úsmev ako dar v Tajove školenie terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí sa vo svojej činnosti zameriavajú na prácu s rodinami. Trinásť účastníkov sa pod vedením skúsených lektoriek Mgr. Danky Pukancovej a psychologičky Mgr. Andrei Hudekovej oboznámilo s princípmi terénnej sociálnej práce, kompetenčným modulom terénneho sociálneho pracovníka i jednotlivými fázami tejto práce.


Čítať viac...

Druhé číslo Mostov k rodine

BRATISLAVA, 7.2.2011 - Milí priatelia, vyšlo druhé číslo nášho nového odborného internetového časopisu Mosty k rodinu. Jej obsah je venovaný téme Deti s poruchami správania. Prajeme vám príjemné a inšpiratívne čítanie.

Čítať viac...

Seminár sudcov

Špecifiká rozhodovania v otázkach detí a rodiny v súdnom konaní je názov pracovného workshopu, ktorý už druhýkrát spoluorganizovali Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Ministerstvo spravodlivosti SR. Pracovný workshop sa uskutočnil v dňoch 30. - 31. marca 2009 v zariadení Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení pod záštitou ministra spravodlivosti Štefana Harabina.

Čítať viac...

Odborný seminár - Deti do 3 rokov

V dňoch 16. - 17. septembra 2008 sa v Mlynkách konal odborný seminár Deti do 3 rokov v náhradnej starostlivosti. Seminár zorganizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Inštitútom pre ochranu práv dieťaťa a rodiny pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny PaedDr. Jána Sihelského.Čítať viac...

Supervízny tréning koordinátorov RSK

Supervízny tréning koordinátorov Rodinných skupinových konferencií sa konal 23.5. - 25.5. v Turistickej ubytovni Bobrovec. Cieľom tréningu bola supervízia realizovaných RSK, rozvoj špecifických zručností koordinátora RSK praktickým nácvikom, skvalitnenie procesu a hodnotenie RSK a uvedenie nových koordinátorov RSK do procesu.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.