Я студент з України і мені потрібна допомога

Sexuálna výchova v podmienkach náhradnej starostlivosti

Sexuálna výchova v podmienkach náhradnej starostlivosti

Webinár Termín: 18.5.20239:00 – 12:00 Čo sa dozviete Aký je priebeh normálneho sexuálneho vývinu u detí a ako u nich rozlíšiť normálne a problémové sexuálne správanie? Aké postoje dospelých môžu uľahčiť vytvorenie a rozvoj zdravých sexuálnych hodnôt u detí v...