Я студент з України і мені потрібна допомога

Vzťahová väzba a poruchy vzťahovej väzby

Vzťahová väzba a poruchy vzťahovej väzby

Webinár Termín: 29.9.20239:00 – 12:00 Čo sa dozviete Kvalita vzťahu dieťaťa a človeka, ktorý sa o neho od narodenia stará, určuje v jeho nasledujúcom živote množstvo vecí. Ako prvý tento vzťah a puto medzi dieťaťom a matkou definoval významný psychoanalytik a...
Komplexná vývinová trauma a jej dôsledky

Komplexná vývinová trauma a jej dôsledky

Webinár Termín: 19.10.20239:00 – 12:00 Čo sa dozviete Hlavným cieľom tohto webinára je predstaviť si, čo sa rozumie pod pojmom komplexná vývinová trauma a ako sa prejavuje v správaní dieťaťa. Následne sa cez konkrétne príbehy a terapeutické rozprávky pokúsime...
Dieťa s FAS syndrómom v CDR

Dieťa s FAS syndrómom v CDR

Webinár Termín: 10.11.20239:00 – 12:00 Čo sa dozviete Vplyv užívania alkoholu v prenatálnom období môže mať na vývin dieťaťa fatálne následky. Na webinári si predstavíme špecifiká prístupu k deťom so zmenami na mozgu a pokúsime sa odpovedať na otázku, či je FAS...
Poruchy príjmu potravy

Poruchy príjmu potravy

Webinár Termín: 23.11.20239:00 – 12:00 Čo sa dozviete V dnešnej dobe sa stretávame s viacerými ľuďmi, ktorí trpia poruchami príjmu potravy a častokrát im nedokážeme pomôcť sa z toho dostať. Preto Vám prinášame webinár, na ktorom sa porozprávame o tom ako môžeme...
Tímová práca v CDR

Tímová práca v CDR

Webinár Termín: 7.12.20239:00 – 12:00 Čo sa dozviete Cieľom tohto webinára je zdôraznenie dôležitosti tímovej práce v centrách pre deti a rodiny so zreteľom na napĺňanie potrieb dieťaťa, pričom sa budeme venovať aj problematike stálosti a dvojitému mandátu...