Я студент з України і мені потрібна допомога

Webinár

Termín: 23.2.2023
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete

Na webinári sa porozprávame o tom, prečo je osobná identita a pozitívna sebahodnota bazálnou potrebou každého dieťaťa, či a do akej miery sú závislé od vzťahov detí so svojou biologickou rodinou a ako budovať pozitívne vedomie identity a sebahodnoty u detí umiestnených v náhradnej starostlivosti.

 

Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

Mgr. Dana Pukancová

Má viac ako 40-ročnú prax v systéme náhradnej starostlivosti. Pôsobila v rôznych zariadeniach – v štátnych aj neštátnych „detských domovoch“, v diagnostickom centre a učila aj na Špeciálnej základnej škole internátnej v Trnave.

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a ako trénerka programu PRIDE a supervízorka, pripravila a sprevádzala stovky záujemcov o osvojenie, pestúnstvo i profesionálne rodičovstvo. Pracovala ako metodička pre špeciálnych pedagógov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a 7 rokov pôsobila ako manažérka odborných činností v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Momentálne sa pripravuje na lektorovanie terapeutického rodičovstva.

Cena: 25 € / osoba