Webinár

Termín: 11.5. a 27.5.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Dieťa, ktoré prichádza do starostlivosti CDR zvyčajne prežilo aspoň krátku časť svojho života vo svojej  rodine a komunite. Pre väčšinu detí  bolo kratšiu, či dlhšiu dobu tým najprirodzenejším prostredím, kde sa utvárali jeho primárne väzby. Napriek prvotným obavám je  kompetentná podpora rodinných vzťahov spravidla pozoruhodným benefitom pre dieťa, jeho rodinu  i náš vzájomný vzťah  s dieťaťom počas jeho umiestnenia v CDR.  Účastníci seminára sa dozvedia konkrétne praktické nástroje, ktorými môžeme väzby detí vhodne vyživovať a podporovať tak, aby sme systematicky uzdravovali a  posilňovali vnútorný svet dieťaťa, podporovali účinný sanačný proces rodiny a nasmerovali našu tímovú prácu s dieťaťom a jeho rodinou čo najúčelnejším spôsobom.  

Určené pre

Vychovávatelia,  profesionálni rodičia, sociálni pracovníci, psychológovia, liečební pedagógovia, terénni a ambulantní pracovníci systému SPOD

Lektori

Doc. PhDr. Miklošková Monika, PhD.

Pedagóg, metodik a koordinátor Stretnutí rodinného kruhu (SRK)

Cena: 15 € / osoba