Webinár

Termín: 5.5.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Cieľom seminára je oboznámiť sa s procesom a formami náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS), porozumieť špecifikám výchovy detí v NRS. Pomocou aktivít  zameraných  na sebapoznanie a precvičením si rodičovských zručností  účastníci seminára získajú hlbšie znalosti z problematiky.

Určené pre
Všeobecná verejnosť, náhradní rodičia, záujemci o náhradné rodičovstvo, odborná verejnosť pracujúca s náhradnými rodinami
Lektori

Doc. PhDr. Monika Guľašová, PhD.

Psychológ, terapeut. Okrem psychológie má aj zdravotnícke vzdelanie, vedeniu worshopov a skupin so zameraním na sebarozvoj, zvládanie stresu a krízovú intervenciu sa venuje 10 rokov. Je lektorom PRIDE prípravy náhradných rodičov, v spoločnosti Úsmev ako dar sa venuje náhradným rodinám a rodinám v núdzi ako terapeut aj ako člen multidisciplinárneho tímu. Aktívne sa podieľa na svojpomocných skupinách a voľnočasových aktivitách pre náhradné rodiny na východnom Slovensku. 

Cena: 15 € / osoba