Webinár
Termín: 14.4.2021
9:00 – 12:30
Čo sa dozviete

Cieľom seminára je oboznámiť sociálnych pracovníkov  a psychológov s najčastejšími psychologickými problémami náhradných rodín, možnosťami ich rozpoznania, tímovej spolupráce pri ich riešení. Účastníci seminára sa do tematiky hlbšie dostanú vďaka modelovým  situáciám a kazuistikám  z praxe lektora.

Určené pre

Sociálni pracovníci, psychológovia a odborná verejnosť pracujúca s rodinami

Lektori

Doc. PhDr. Monika Guľašová, PhD.

Psychológ, terapeut. Okrem psychológie má aj zdravotnícke vzdelanie, vedeniu worshopov a skupín so zameraním na sebarozvoj, zvládanie stresu a krízovú intervenciu sa venuje 10 rokov. Je lektorom PRIDE prípravy náhradných rodičov, v spoločnosti Úsmev ako dar sa venuje náhradným rodinám a rodinám v núdzi ako terapeut aj ako člen multidisciplinárneho tímu. Aktívne sa podieľa na svojpomocných skupinách a voľnočasových aktivitách pre náhradné rodiny na východnom Slovensku. 

Cena: 15 € / osoba