Výcvik

Termín: september 2021- apríl 2022
Rozsah: 80 hodín

Čo sa dozviete

Dlhodobý 3-modulový výcvik pozostávajúci zo štyroch 3-dňových stretnutí je určený pre pracovníkov CDR a SPOD pracujúcich s deťmi a rodinami.

Lektori
Jana Kovařovicová