Я студент з України і мені потрібна допомога

Webinár

Termín: 27.5.2022
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Poďme sa spolu hrať!  Webinár ponúkne rôzne možností hier s deťmi, ktoré majú svoj význam a terapeutické pôsobenie. Spolu sa zahráme, vysvetlíme si význam a dopad týchto hier a umožníme tak naším deťom aj prostredníctvom cielenej hry skvalitniť svoj život, život detí.  

Určené pre

Všetky webináre sú určené pre všetkých pracovníkov CDR: vychovávatelia, soc. pracovnici, psychológovia, odborní zamestnanci, riaditelia a odborníci: pedagógovia, aj rodičia, široká verejnosť

Lektor

Mgr. Bezáková Zuzana

Sociálny pracovník, pedagóg

Vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov.

Cena: 20 € / osoba