Я студент з України і мені потрібна допомога

Webinár

Termín: 19.10.2023
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete

Hlavným cieľom tohto webinára je predstaviť si, čo sa rozumie pod pojmom komplexná vývinová trauma a ako sa prejavuje v správaní dieťaťa. Následne sa cez konkrétne príbehy a terapeutické rozprávky pokúsime porozumieť tomu, prečo deti s komplexnou vývinovou traumou vykazujú náročné správanie a ako im môžeme terapeuticky pomôcť. Veľmi dôležitou súčasťou tejto témy je aj sebaregulácia, kedy si povieme, čo tento pojem znamená a prečo a ako sa potrebujeme práve my dospelí vo výchovných situáciách zregulovať.

Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

Mgr. Andrea Hudeková

Poradenská psychologička, lektorka programu Pride pre náhradných rodičov a supervízorka. Má dlhoročné skúsenosti s prácou detí z Centier pre detí a rodinu (detské domovy).

Cena: 25 € / osoba