Webinár

Termín: 8.6.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Prostredníctvom webinára nahliadneme do vnímania detí s FAS, ich prežívania a schopností a zároveň si predstavíme možnosti nápravy problematických prejavov v správaní a prežívaní.

Určené pre

pracovníkov CDR, psychológov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov pracujúcich s deťmi s FAS, náhradných a profesionálnych rodičov

Lektori

Mgr. Zuzana Bezáková

Vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov

Cena: 15 € / osoba