Webinár

Termín: 13.5.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Workshop  so zameraním na prácu s mimoriadne náročným dieťaťom, ktorého náročnosť sa prejavuje v správaní a prežívaní, kde možnými prejavmi sú vzdorovitosť, nespolupráca, nerešpektovanie autorít, pravidiel, klamanie, podvádzanie, šikana, záškoláctvo, závislosti, poruchy príjmu potravy  a pod.

Pri tomto workshope je mimoriadne dôležité mať schopnosť naladiť sa na dieťa a byť ochotný hrať rolové hry,  používať hrové metódy a techniky, mať ochotu a schopnosti aktívneho počúvania a vnímania emočného prežívania dieťaťa.

Určené pre

Zamestnanci CDR – psychológovia, vychovávatelia, sociálni pracovníci pracujúci s rodinou, náhradní rodičia

Lektori

Mgr. Zuzana Bezáková

vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov

Cena: 15 € / osoba