Webinár

Termín: 25.11.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete
Identifikovanie manipulatívneho správania. Dotazník znakov manipulatívneho správania. Osobnosť manipulátora a manipulovaného. Manipulátor a spoločnosť. Profesie rizikové na manipulatívne správanie. Stratégie obrany pred manipuláciou. Diskusia.
Určené pre

pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov, vychovávateľov a širokú verejnosť

Lektor

Mgr. Magda Biznárová

Psychológ, terapeut

Absolventka Magisterské ho štúdia v odbore Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Postgraduálne štúdium na Georgetown Univesity v USA a University of Stadtschlaining v Rakúsku.

Dlhodobý terapeutický výcvik TPO podľa Jiřiny Prekopovej.

Pracovné skúsenosti s psychiatrickým pacientmi, utečencami, ale aj bežnou populáciou: nezamestnanými, rodinami v kríze, študentmi a deťmi.

Cena: 15 € / osoba