Webinár
Termín: 23.4.2021
9:00 – 12:30
Čo sa dozviete

Budeme sa zaoberať ideálnymi podmienkami na tehotenstvo, ozdravením pohľadu na materstvo, spolunesením zodpovednosti a podporou matky, úlohou spoločnosti v podpore ženy, úlohou otca,  širšej rodiny a priateľov, kultúrnymi špecifikami rodiny a prostredia vo vzťahu k materstvu.

Určené pre
Sociálni pracovníci, vychovávatelia a širšia verejnosť
Lektori

Mgr. Magda Biznárová

Absolventka Magisterské ho štúdia v odbore Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Postgraduálne štúdium na Georgetown Univesity v USA a University of Stadtschlaining v Rakúsku.

Dlhodobý terapeutický výcvik TPO podľa Jiřiny Prekopovej.

Pracovné skúsenosti s psychiatrickým pacientmi, utečencami, ale aj bežnou populáciou: nezamestnanými, rodinami v kríze, študentmi a deťmi.

Cena: 15 € / osoba