Webinár

Termín: 29.11.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Hlavným cieľom tohto bezplatného workshopu je výmena skúseností medzi profesionálmi, ktorí sa venujú duchovnému rozvoju detí. Hlavnými hosťami seminára budú odborníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s duchovným vedením detí a mládeže.

Online workshop, ktorý sa bude konať cez aplikáciu ZOOM, nadväzuje na seminár Spirituálna výchova detí, ktorý sa konal v júni 2021.

Určené pre

všetkých pracovníkov centier pre deti a rodiny, pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalších profesií, ktorí vedú deti  ku kresťanskej výchove a zabezpečujú duchovný rozvoj detí ako dôležitej súčasti ich výchovy.