Я студент з України і мені потрібна допомога

Webinár

Termín: 15.2.2024
9:00 – 12:00

Čo sa dozviete
  • najčastejšie príčiny sebapoškodzovania v danom vývinovom období z oblasti rodiny, školy, partie a prežívania romantických vzťahov,
  • biochemický kontext sebapoškodzovania v súvislosti s adrenalínom a autonómnym nervovým systémom a princípom úľavy
  • vhľad do myšlienok dieťaťa ktoré sa poškodzuje
  • vhľad do emócií dieťaťa, ktoré sa poškodzuje
  • pochopenie štítu hanby pri sebapoškodzovaní u dieťaťa a prečo nemá iné východisko
  • čo je možné využiť pre podporu dieťaťa (čo funguje a čo nie)
  • ako podporiť dieťa a jeho rodinu (komu a čo komunikovať, koho prizvať do spolupráce a s akými kompetenciami)
  • kazuistiky z praxe
Určené pre

vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov, profesionálnych rodičov a širokú verejnosť.

Lektor

PhDr. Monika Guľašová, PhD.

Psychológ, terapeut

Okrem psychológie má aj zdravotnícke vzdelanie, vedeniu worshopov a skupin so zameraním na sebarozvoj, zvládanie stresu a krízovú intervenciu sa venuje 10 rokov. Je lektorom PRIDE prípravy náhradných rodičov, v spoločnosti Úsmev ako dar sa venuje náhradným rodinám a rodinám v núdzi ako terapeut aj ako člen multidisciplinárneho tímu. Aktívne sa podieľa na svojpomocných skupinách a voľnočasových aktivitách pre náhradné rodiny na východnom Slovensku. 

Cena: 29 € / osoba

Webinár už prebehol