Webinár

Termín: 25.6.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Záujemcom o webinár ponúkame hlbší vhľad do možných  príčin porúch učeniam, ako aj následnej komunikácie  s dieťaťom a nastavenia práce s ním. Lektorka webinára ponúka praktický návod ako zvládať  ťažkosti pri učení.

Určené pre

pracovníkov CDR, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov pracujúcich s rodinami, špeciálnych pedagógov, náhradných a profesionálnych rodičov, širokú verejnosť

Lektori

Mgr. Zuzana Bezáková

Vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov.

Cena: 15 € / osoba