Webinár

Termín: 21.5.2021
9:00 – 12:30

Čo sa dozviete

Budeme sa zaoberať:

Pohľad na zdravé sebavedomie- nie ako idealizáciu a popieranie slabých stránok, ale realistický pohľad na seba.

Pomoc pri profesijnej orientácii.

Hľadanie rovnováhy medzi sebapresadením a potrebami ostatných.

Využitie svojho potenciálu v tímovej práci.

Rozdiely medzi mužmi a ženami v sebaprijatí.

Určené pre

Vychovávatelia a širšia verejnosť

Lektori

Mgr. Magda Biznárová

Absolventka Magisterské ho štúdia v odbore Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Postgraduálne štúdium na Georgetown Univesity v USA a University of Stadtschlaining v Rakúsku.

Dlhodobý terapeutický výcvik TPO podľa Jiřiny Prekopovej.

Pracovné skúsenosti s psychiatrickým pacientmi, utečencami, ale aj bežnou populáciou: nezamestnanými, rodinami v kríze, študentmi a deťmi.

Cena: 15 € / osoba