Webinár
Termín: 15.4.2021
9:00 – 12:30
Čo sa dozviete

Workshop prinesie  schopnosti  a zručnosti ako najlepšie pracovať s dieťaťom , ktoré je v hneve, keď jeho správanie môže byť nežiadúce, poškodzujúce seba alebo druhých.

Určené pre
Zamestnanci CDR – psychológovia, vychovávatelia, sociálni pracovníci pracujúci s rodinou, náhradní rodičia
Lektori

Mgr. Zuzana Bezáková vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, marketing a manažment film. podniku a právo. Okrem toho absolvovala množstvo kurzov zameraných na vzťahy, vzťahovú väzbu, komunikáciu, vnútornú hodnotu , jej budovanie a rozvoj. Od 18 rokov pracuje ako dobrovoľník v rôznych neziskových organizáciách,  venovala sa deťom z detských domovov, ľudom bez domova a prepracovala sa k sprevádzaniu a pomoci rodinám v kríze a ohrození, ako aj deťom, ktoré situáciami v rodine najviac trpia. Takýmto rodinám a deťom sa profesionálne venuje skoro 20 rokov.

Cena: 15 € / osoba