Koncepčná činnosť

Koncepcia náhradnej starostlivosti

Rok 2000 znamenal nový prvok v našej filozofii: rovnako dôležitá ako praktická pomoc ohrozeným deťom je zmena systému tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť do svojej rodiny. Nastáva obdobie tvorby koncepcií, pripomienkovania legislatívy a aktívnej iniciatívy v jej zmene. Ak rodina nefunguje, treba jej pomôcť prostredníctvom sanácie. Ak nie je sanácia možná, dieťaťu hľadáme náhradných rodičov. Ak nie je možné dieťa umiestniť do náhradnej rodiny, nastupuje transformovaný detský domov. Tieto oblasti tvorí základ našej koncepcie:

1. Transformácia ústavnej starostlivosti. Nemalou mierou sme prispeli k rozbehu modelu, ktorý nahradil internátny systém detskými modelmi rodinného typu. Prispeli k tomu návrhy zmien v zákonoch, nová koncepcia, nespočetné množstvo návštev, stretnutí a seminárov s cieľom pripraviť pôdu pre vznik profesionálnych rodín a samostatných skupín v detských domovoch a zintenzívnenie individuálnej práce s dieťaťom.
2. Náhradná rodinná starostlivosť. Úsmev ako dar získal akreditácie pre vyhľadávanie náhradných rodičov a rozbehol ich vzdelávanie v rámci programu PRIDE.
3. Podpora biologickej rodine. Ak je rodina v kríze, nastupuje sanácia. Kľúčom k úspechu v pomoci rodine je spolupráca všetkých zainteresovaných inštitúcií. Medzi nové modely, ktoré presadzujeme patria rodinné konferencie, ktoré aktivizujú širokú rodinu dieťaťa. Stále väčšiu pozornosť venujeme prevencii, aby sa systémovými zmenami predišlo krízam v rodine.

Táto naša filozofia našla pevné miesto v zákonoch o rodine (36/2005) a v zákone o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele (305/2005).


Ocenenie v správnych rukách

ocenovanie soc pracovnikov 2014 025Už po druhý krát ocenil Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter v spolupráci s ÚPSVaR a Spoločnosťou Úsmev ako dar obetavú prácu zamestnancov detských domovov, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a pracovníkov akreditovaných subjektov. Udeľovanie ocenení za významný prínos pri obnove rodiny sa uskutočnilo vo štvrtok 2. októbra v Historickej budove NR SR.

Čítať viac...

Boli sme na stretnutí k novelizácii zákona o sociálnoprávnej ochrane detí

ochrana deti rodinyZákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele čaká do konca roka 2014 novelizácia. Z toho titulu zorganizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracovné stretnutie s predstaviteľmi určených úradov, vybraných úradov práce a akreditovaných subjektov, na ktorom nechýbal ani Úsmev ako dar. Cieľom kolégia bolo vniesť do procesu zákonotvorby podnety z terénu a vypočuť si hlas odborníkov z praxe. Stretnutie sa konalo v dňoch 23. – 25. apríla na Starých horách a našu spoločnosť na ňom reprezentovala manažérka odborných činností Mgr. Emília Bezáková, PhD.

Čítať viac...

Závislosti u detí v detských domovoch a nástrahy dnešnej doby

mosty13 web titulkaÁno, som závislý. Tri ťažké slová na konci ťažkej cesty k priznaniu závislosti, no zároveň tri slová na začiatku nového života. Závislosť- každý jeden z nás sa s týmto výrazom určite stretol. Dnes na nás číhajú z každej strany hrozby, ktorým nejeden človek podľahne. Vieme sa im ubrániť? Vedia to naše deti v detských domovoch? Ako odhaliť závislosti a ako pracovať so závislými? Aj na tieto otázky sa snažíme odpovedať v tomto čísle.

Čítať viac...

Práva detí

detske pravaČo robíme vo veci práv dieťaťa na Slovensku?

Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku

Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, bezstarostné detstvo.  Ako organizácie pracujúce s deťmi a ich rodinami však vieme, že nie všetky deti na Slovensku majú šancu v takomto priaznivom prostredí vyrastať. V našej praxi sa, bohužiaľ, stretávame  s prípadmi, kedy sú deti vystavené zanedbávaniu, zneužívaniu či týraniu, a to aj zo strany tých najbližších. Priestor rodiny, ktorý by mal deťom poskytovať útočisko a ochranu, sa tak stáva priestorom ohrozenia. Ak nie je možná jeho náprava, je potrebné, aby sa o fyzické, psychické a sociálne bezpečie detí postaral niekto iný. V rámci svojich možností a kompetencií pomáhame ohrozeným deťom tam, kde zlyháva vlastná rodina, alebo tam, kde systém sociálnoprávnej ochrany detí nedokáže reagovať dostatočne pružne. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť spoločnú platformu, Koalíciu pre deti, ktorá sa bude zasadzovať za práva a potreby každého dieťaťa.

Dieťa stojí v centre našej pozornosti. Je naším výsostným záujmom upozorňovať na možnosti konkrétnych zlepšení v slovenskom systéme sociálnoprávnej ochrany detí. Táto ochrana pritom nezahŕňa len sociálnych pracovníkov, ale aj učiteľov, lekárov, zástupcov polície, vyšetrovateľov, sudcov, advokátov, a v neposlednom rade nás všetkých – rodičov a občanov tohto štátu. Slovenská republika pred dvadsiatimi rokmi podpísala Dohovor o právach dieťaťa. V ňom sa jednoznačne uvádza, že dieťa má nárok na osobitnú starostlivosť a ochranu. Tešíme sa, že dnes si potrebu pozornosti venovanej právam dieťaťa naliehavo uvedomuje aj verejnosť. Zároveň však chceme upozorniť, že niektoré medializované informácie sú zavádzajúce a nevychádzajú zo znalosti zákonného rámca sociálnych práv dieťaťa na Slovensku.

Naše skúsenosti v práci s detskými obeťami násilia nám nedovoľujú v žiadnom smere sa stotožniť s medializovanými teóriami nezakladajúcimi sa na pravde, ktoré nesú názov "juvenilná justícia". Plne sa dištancujeme od akýchkoľvek tvrdení týkajúcich sa kradnutia deti zamestnancami štátu, linkami pomoci či organizáciami, ktoré pomáhajú deťom. Tvrdíme, že stále nerobíme všetko preto, aby naše deti boli skutočne chránené. V našej dlhoročnej práci sme sa nestretli s kradnutím detí, zato však každý deň bojujeme proti kradnutiu ich detstva tými, ktorí by im mali byť najbližší.

    
SPDDD Úsmev ako dar, člen Koalície pre deti

Čo robíme vo veci práv dieťaťa na Slovensku?

detske pravaStanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku.
Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, bezstarostné detstvo.  Ako organizácie pracujúce s deťmi a ich rodinami však vieme, že nie všetky deti na Slovensku majú šancu v takomto priaznivom prostredí vyrastať. V našej praxi sa, bohužiaľ, stretávame  s prípadmi, kedy sú deti vystavené zanedbávaniu, zneužívaniu či týraniu, a to aj zo strany tých najbližších. Priestor rodiny, ktorý by mal deťom poskytovať útočisko a ochranu, sa tak stáva priestorom ohrozenia.

Čítať viac...

Podnety k novele zákona o rodine

seminar NR SR 2V piatok 13. septembra 2013 sa na pôde Národnej rady SR stretli zástupcovia mimovládnych organizácií s predstaviteľmi Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aby diskutovali o pripravovanej novele zákona o rodine. Zákon o rodine 36/2005 Z.z. čaká v prvom štvrťroku 2014 nová právna úprava.

Čítať viac...

Publikácie

Zborník z regionálnych konferencií
Mosty k rodine 2013
     

 

mostykrodine 2014 titulka      

 

       

 

Zborník z regionálnych konferencií
Mosty k rodine 2012
 
  Ohrozená rodina na Slovensku III
 

Quo vadis, slovenská rodina 

mosty 2012 titulka 1      ohrozena rodina titulka      quo vadis 2013 titulka
         

 

Výročné správy

 

vs 2013 titulka

Výročná správa 2013
[ .pdf, 5,9 Mb]

                             
                               
                               
vs za rok 2012 titulka006           vyrocna sprava 2011       vs 2010

 

        vs 2009
Výročná správa 2012
[ .pdf, 19 Mb]
          Výročná správa 2011
[ .pdf,3.6 Mb]
      Výročná správa 2010
[ .pdf,5.8 Mb]
        Výročná správa 2009
[ .pdf 3.6 MB]
                               
                               
 vs 2008           vs 2007        vs 2006          vs 2005
Výročná správa 2008
[ .pdf 1.7 MB]
          Výročná správa 2007
[ .pdf 1.5 MB]
      Výročná správa 2006
[ .pdf 1.4 MB]
         Výročná správa 2005
[ .pdf 3.3 MB]

 

Stanovy na stiahnutie

Statutes for download

Potvrdenie o registrácii IČO

 

 

 

 

Stretnutie kresťanských lídrov Slovenska

rodina  v srdci web25. apríla sa v Diecéznom centre v Žiline stretli lídri 25 kresťanských organizácií Slovenska, ktoré pracujú s deťmi a rodinou. Organizátormi tohto podujatia boli: SPDDD Úsmev ako dar, VŠZaSP sv. Alžbety, Katedra a Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety, Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Viva Network Slovensko a Fórum života. Kľúčovú tému predstavovala problematika súčasnej rodiny  v kontexte legislatívnom, spoločenskom a duchovnom. Stretnutia sa  zúčastnilo aj 6 poslancov Národnej rady SR: PhDr. Eva Hufková, Ing. Erika Jurinová, PhDr. Štefan Kuffa, Doc. RNDr. Jozef Mikloško DrSc., Mgr. Branislav Škripek, Mgr. Richard Vašečka,  a poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Anna Záborská.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.