ESF, SIA

Komplexné vzdelávanie vedúcich pracovníkov a odborných pracovníkov regionálnych pobočiek

Prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého sprostredkovateľským orgánom je Sociálna implementačná agentúra môže naša Spoločnosť realizovať veľký vzdelávací projekt, týkajúci sa všetkých zamestnancov.

esfsia

Projekt zahŕňa hlavne - riadiacich pracovníkov pobočiek, terénnych sociálnych pracovníkov, trénerov Programu rozvoja rodičovských zručnosti PRIDE, špecialistov ako liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, psychológ, koordinátorov Rodinných skupinových konferencii a manažérov Anjelského programu.

Projektom chceme zamestnancom v 7 regionálnych pobočkách poskytnúť ďalšie odborné vzdelávanie a tým sprofesionalizovať a skvalitniť ľudský potenciál Spoločnosti - Úsmev ako dar. S tým priamo súvisí skvalitnenie služieb, ktoré ako nezisková organizácia poskytujeme v oblasti náhradnej starostlivosti o opustené deti na Slovensku.

Vo východiskovej situácii pre projekt uvádzame postupné smerovanie k úplnému osamostatneniu pobočiek. S postupnou decentralizáciou a prenosom kompetencií na 7 regiónov vznikajú nové úlohy pre vedúcich pracovníkov a odborných pracovníkov v teréne. Zvládnutie nových úloh znamená potrebu ďalšieho vzdelávania a odborného rastu.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.

Vzdelávanie našich pracovníkov

Názov projektu: Komplexné vzdelávanie vedúcich pracovníkov a odborných pracovníkov regionálnych pobočiek Úsmevu ako dar
Názov Operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: VÚC Nitra, VÚC Trnava, VÚC Trenčín, VÚC Žilina, VÚC Banská Bystrica, VÚC Prešov, VÚC Košice
Trvanie projektu: 1.1.2009 - 30.11.2010
Výška nenávratného finančného príspevku: 146 605,62 EUR
Ciele projektu, hlavné aktivity:
Investovanie do vedomostí a zručností zamestnancov, odborné vzdelávanie, prístup ku školeniu, manažérske zručnosti, inovácie v práci, organizácia práce,
budúce profesíjne a požadované zručnosti, reforma vzdelávacieho systému.
Cieľová skupina:
Zamestnanci, Zamestnanci s nedostatočnými zručnosťami
Na tomto projekte spolupracujeme s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety a s Centrom pre obnovu rodiny Dorka.
 
www.esf.gov.sk
www.sia.gov.sk
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Vzdelávaním k skvalitneniu služieb

Názov prijímateľa: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Názov projektu: Vzdelávaním k skvalitneniu služieb
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie aktivít projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Trvanie realizácie projektu: 05/2010 - 10/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 214 044,50 EUR
Ciele projektu, hlavné aktivity:
Doplnenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
Výcvikový program PRIDE - práca s biologickou, ohrozenou a náhradnou rodinou.
Školenie špecialistov na rodinný rozvoj.
Skvalitnenie služieb pre rodiny a deti v náhradnej starostlivosti.
Manažérske školenie.
Tvorba odborných inovatívnych materiálov.
Profesionalizácia sociálnej práce s rodinami.

Cieľové skupiny:
Priami príjemcovia - regionálni zamestnanci
Nepriami príjemcovia - náhradní rodičia, profesionálni rodičia, vychovávatelia v ústavných zariadeniach, záujemcovia o náhradné rodičovstvo, dobrovoľníci

Kontaktné údaje:

Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Emília Bezáková - 02/63815208, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
www.esf.gov.sk
www.sia.gov.sk
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
 
Zrealizované aktivity:
Školenie odborných pracovníkov - majstertrénerov
Manažérske školenie
Školenie špecialistov - regionálnych koordinátorov programu PRIDE
Školenie špecialistov na rodinný rozvoj
Školenia nadstavbové moduly PRIDE
 
Výsledky projektu:
1/ Formulár príkladov dobrej praxe
2/ Fotodokumentácia k formuláru príkladov dobrej praxe
3/ Publikovaný článok
4/ Infomačný leták
5/ Vďaka projektu boli vytvorené odborné inovatívne materiály - 13 nadstavbových modulov PRIDE, pričom každý modul sa skladá z príručky pre lektora a knihy pre účastníka.

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.