Rodinné skupinové konferencie

Viac stretnutí rodinných rád

V spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja budeme môcť tento rok zorganizovať viac Stretnutí rodinných rád, a to v rámci programu Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010, financovaného z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu SR. Od marca do novembra 2010 môžeme vďaka tejto podpore pracovať na projekte s názvom Zvýšenie participácie na riešení sociálnej inklúzie ohrozených osôb.

Stretnutia rodinných rád sú novým a efektívnym nástrojom sociálnej práce s rodinou, osvedčili sa ako jedinečný spôsob na predchádzanie vyňatia detí z krízových rodín do detských domovov.

Pri stretnutí rodinnej rady sa zíde široká rodina, ktorá sama hľadá riešenie problémov. V praxi sa našim sociálnym pracovníkom podarilo dosiahnuť, že detí z rodín v kríze sa vďaka týmto stretnutiam ujali príbuzní.

S podporou Fondu sociálneho rozvoja bude môcť Úsmev ako dar zorganizovať tri Stretnutia rodinnej rady v každej zo svojich ôsmich pobočiek.

Fond sociálneho rozvoja podporil aj konferenciu a workshopy Mosty k rodine, ktoré sú už tradične miestom stretnutí všetkých zainteresovaných, ktorí sa podieľajú na politike sociálnej inklúzie.

Výška príspevku: 26.820, 00 Eur

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú hlavne počty zapojených osôb a organizácií pri riešení problematiky chudoby a sociálnej exklúzie. Veľmi dôležitým dopadom, ktorý náš projekt sleduje, je počet osôb, u ktorých sa pozitívne zmení ich sociálne postavenie a s tým spojená kvalita života.

www.2010againstpoverty.eu www.protichudobe.sk

Projekt bol podporený v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) a realizuje sa zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu SR.

Zodpovednosť za osud ohrozeného dieťaťa už nemusí niesť jeden človek

Stretnutie rodinného kruhu, spolupráca so širokou rodinou a inými blízkymi osobami dieťaťa je účinný spôsob ako pomôcť Väčšina rodičov túži byť dobrými rodičmi, mnohí to však nedokážu bez pomoci a podpory druhých. To ale neznamená, že nechcú. Úsmev ako dar vidí ako jedno z riešení zaangažovanie širokej rodiny a komunity do procesu plánovania a rozhodovania o dieťati v ich strede, budovanie spolupatričnosti a posilnenie vzťahov aj prostredníctvom Stretnutí rodinného kruhu. Tie môžu využiť rodiny a zodpovední profesionáli už aj na Slovensku.

Čoraz väčší počet rodín v ohrození a detí v inštitúciách volá po zmene filozofie práce s rodinou a po hľadaní nových zdrojov a ciest, ako jej pomôcť zostať spolu. Jedným z nich je aj model Stretnutí rodinného kruhu (SRK), ktoré spoločnosť Úsmev ako dar zaviedla na Slovensku do praxe. Vo svete ide o zaužívaný model sociálnej práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať a zaktivizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa.

Čítať viac...

Family Group Conferences in Slovakia

First experience of Family Group Conferences (FGCs) in Slovakia 

FGC european networkFirst experience in implementing the FGC model in 2007 was encouraging, bringing real solutions, while eliminating inadequate interventions, life continuum interruptions as well as the loss of both personal and family identity of the children at risk within the child protection system.

Stretnutie Rodinného KruhuThe professional team of Úsmev ako dar (UaD) got the initial information on the FGCs in 2006. Our first trainers were Marilyn Taylor, Daybreak, UK and Rob van Pagée and his co-workers from Eigen Kracht Centrale, Netherland who still have been our coaches and mentors.

After viewing the model and comparing the implementation conditions, we started to prepare the first groups of FGC coordinators and educate social workers. Over a decade, more than 30 coordinators have been trained and regularly supervised and are ready to prepare the conference whether the referral comes from the child protection body, local self government, school or the member of the child at risk broader family system. The FGC model implementation team headed by Monika Miklošková (under the Úsmev ako dar) train, coach and supervise the FGC coordinators across Slovakia and provides nation-wide supervision and teambuilding activities for the FGC coordinators.

Based on the particular needs of the Slovakia´s regions, there have been implemented educational seminars for professionals involved in the child protection system who can address a particular certified coordinator for the family at risk. Thanks to the thorough education and awareness raising, family group conferences have become a well-known model of social work with families in Slovakia.
So far, Úsmev ako dar have done more than 170 FGCs. Our results roughly copy the outputs of our more experienced foreign partners.
Based on the findings of the FGC research qualitative and quantitative study in Slovakia, which included 130 of analysed FGCs, involving 26 regional child protection authorities and 21 children's homes in the period of 2007 – 2016, we monitored supportive and risk factors of applying the FGC model in several categories.

Factors Enhancing the Family System Using Family Conferences - Family Circle Meeting, Risk Factors for Family

The identified factors of FGC benefits and threats have been categorised into those having been seen positively by the participants (professionals and members of the family network) as empowering, motivating, and those having been perceived as unpleasant and threatening by the family members and professionals during the FGC process. Naturally, a lot of FGC participants felt initial concerns about the judging nature of the conference, the guilt of the developments in their broad family, the fear of loss of control over the situation, the inability to meet expectations, the presence of people with broken relationships or contacts, or the attitude of professionals - social workers.

Čítať viac...

Hľadáme nových spolupracovníkov na pomoc ohrozeným rodinám

SRKKaždá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť. Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonka. Podeľte sa o svoj potenciál a obohaťte seba i druhých. Príďte na školenie koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu, ktoré sa uskutoční 22. - 23. apríla 2016. Miesto prispôsobíme podľa možností väčšiny prihlásených.

Čítať viac...

Hľadáme spolupracovníkov - koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu (SRK)

logo SRK 2013SRK je inovatívny model sociálnej práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa. Príbuzní a ľudia spätí s životom dieťaťa  sami vytvárajú plán riešenia pre dieťa a preberajú za neho zodpovednosť. Stretnutie pripravuje a zvoláva nezávislý koordinátor, ktorý pomáha rodinnému kruhu dosiahnuť zhodu, no do procesu rozhodovania nezasahuje. Rešpektuje sa tiež  kompetencia sociálneho pracovníka, ktorý plán v tomto prípade netvorí, ale potvrdzuje.

Čítať viac...

Hľadáme nových spolupracovníkov na pomoc ohrozeným rodinám

SRKKaždá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť.  Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonka. Podeľte sa o svoj potenciál a obohaťte seba i druhých. Príďte 27.-28. marca 2015 naškolenie koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu.

Čítať viac...

Je potrebné dať prehovoriť rodine ...

Maria Merlichrecikova"Každá rodina dokáže prísť k riešeniam. Alebo z vlastných zdrojov, alebo si na pomoc prizvú odborníka." hovorí s presvedčením pani Mária Melicherčíková, dlhoročná koordinátorka Stretnutí rodinného kruhu. A vníma ona Stretnutia rodinného kruhu a pomoc rodinám a deťom v núdzi si prečítajte v nasledovnom rozhovore. Ak máte záujem aj Vy zapojiť sa do pomoci rodinám a deťom v núdzi formou Stretnutia rodinného kruhu dajte nám vedieť a príďte na informačné stretnutia.

Čítať viac...

Hľadáme nových spolupracovníkov a dobrovoľníkov

ruky spoluKaždá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť.  Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonka. Podeľte sa o svoj potenciál a obohaťte seba i druhých. Príďte 22. - 23.11. 2013 do Ružomberka, kde sa bude konať školenie koordinátorv Stretnutie rodinného kruhu.

Čítať viac...

Nádej pre rodinu

plan rodiny30. apríla sme u nás na Úsmeve zrealizovali ďalšie Stretnutie rodinného kruhu (SRK). Išlo o rodinu pani R., s ktorou pracujeme už viac než rok a v najbližšom čase sa môže jej rodinná situácia výrazne zmeniť, pretože požiadala o zrušenie ústavnej starostlivosti pre svoje 4 deti. Ohnisko stretnutia teda predstavovala otázka: Čo je potrebné zabezpečiť pre deti v prípade zrušenia ústavnej starostlivosti?

 

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.