Terénna sociálna práca

Spoločnosť Úsmev ako dar zamestnáva takmer 200 terénnych sociálnych pracovníkov. Tí pracujú s rodinami v kríze, aby predišli vyňatiu detí z rodiny do detského domova. V prípade, že je dieťa vyňaté, snažia sa, ak je to možné, o čo najrýchlejšiu nápravu pomerov v rodine, aby s dieťa mohlo vrátiť k rodičom. Pomoc biologickým rodinám poskytujeme vo forme sociálneho poradenstva, dlhodobého sprevádzania, ale aj vo forme finančnej a materiálnej. Spoločnosť Úsmev ako dar pomôže ročne viac ako tisícke rodín. Vďaka našej podpore a dlhodobému sprevádzaniu rodín, sa desiatky detí ročne môžu vrátiť k svojim rodičom.


Podpora pre našich „tereňákov“

ruky spoluPodpora pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách je nesmierne dôležitá. To nepochybne platí aj o terénnych sociálnych pracovníkoch, ktorí sa denno-denne potýkajú s problémami svojich klientov a nezriedka sú vystavení zdanlivo bezvýchodným situáciám. Práve pre nich sme koncom októbra, v stredu 22. 10. 2014 usporiadali v Žiline supervízne stretnutie. Viedli ho naše skúsené odborníčky: sociálna pracovníčka Emília Bezáková a psychologička Andrea Hudeková.

Čítať viac...

Šťastné rodinky v Nitre

fofo stastna rodinkaRegionálna pobočka v Nitre organizovala v termíne 25. augusta  – 27. augusta 2014 v Lodenici Šaľa viacdňové vzdelávacie podujatie „Šťastná rodinka“. Podujatie bolo určené pre deti a ich biologických rodičov. Cieľom podujatia bola podpora vzťahov medzi deťmi a ich biologickými rodičmi. Prostredníctvom podujatia sme vytvorili priestor na opätovné nájdenie „cesty k sebe“, umožnili rodičom a deťom bližšie spoznať svoje očakávania a potreby, utužiť vzťahy medzi sebou.

Čítať viac...

Úspešná sanácia rodín v Nitre

hotovoSociálni pracovníci z nitrianskej pobočky Spoločnosti Úsmev ako dar začali v prvej polovici roka 2013 spolupracovať s Mestským úradom a ÚPSVaR v Nitre na sanácii rodín, ktoré mali problémy so zabezpečovaním starostlivosti o deti (išlo najmä o výchovné problémy) a mnohé z detí boli umiestnené v ústavnej starostlivosti.

Čítať viac...

SOS program v Prievidzi

pomocna rukaS päťčlennou súrodeneckou skupinou, do ktorej patrí aj Peťo, pracujú zamestnanci prievidzskej pobočky Úsmevu ako dar už dlhé roky. Súrodenci sa stretávali na našich súrodeneckých táboroch a po odchode z detských domovov využívali naše odborné sprevádzanie a podporu SOS programu. Troch dospelých súrodencov sa nám podarilo usmerniť tak, aby našli relatívne stabilné zázemie, či už inštitucionálne, alebo vlastné rodinné. Až na Peťa, ktorý sa začiatkom januára opäť objavil na pobočke v Prievidzi a jeho situácia vôbec nebola priaznivá.

Čítať viac...

Rozširujeme naše služby v Košickom kraji

Od 1. 1. 2012 sme rozšírili naše služby o poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre ľudí zo Spišskej Novej Vsi a okolia. Ide o pomoc rodinám, mladým dospelým po odchode z detského domova a ľuďom v núdzi s cieľom poskytnutia im konkrétnej odbornej pomoci, ktorá by viedla k riešeniu ich životnej situácií. Túto službu vieme realizovať vďaka podpore Košického samosprávneho kraja.

Čítať viac...

Úspešná spolupráca našej pobočky v Nitre s mestom a VÚC

Mesto NitraNový rok 2012 úspešne začala aj naša pobočka v Nitre. Podarilo sa im získať dva zaujímavé projekty. Projekt, ktorý získali od Nitrianského VÚC je orientovaný predovšetkým na poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Naopak projekt, ktorý podporí Mesto Nitra je určený pre konkrétnu sociálnu prácu s rodinami ohrozenými sociálnopatologickými javmi. Oba projekty majú jeden spoločný cieľ, zabrániť vyňatiu detí z rodín do detských domovov.

Čítať viac...

Naj... prázdniny, alebo tábor úžasných

V týždni od 16. do 22. júla sa 14 detí pod vedením 5 mladých a obetavých dobrovoľníkov - anjelov vybralo do zariadenia Včelárska paseka - skanzen, aby spolu strávili nezabudnuteľný týždeň plný tých najlepších zážitkov.

Čítať viac...

Pomoc spoločnosti E.ON IT Slovakia pre Úsmev a rodiny

Spoločnosť E.ON IT Slovakia, ktorá je interným poskytovateľom IT služieb Západoslovenskej energetiky a.s. sa rozhodla opäť podporiť Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Začiatkom roka poskytla našej organizácii sumu 1000 eur, ktorú Úsmev ako dar použije na pomoc biologickým rodinám v kríze.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.