Čo pre Vás znamená rodina?

Pomôžte nám pomáhať - 2%

2 perc ikonkaAj tento rok môžete venovať 1,5% / 2% zo svojich daní Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, aby sme mohli naďalej pomáhať deťom vyrastajúcim bez rodičov. Detské domovy sú v súčasnosti preplnené. V ústavnej starostlivosti žije viac ako 4700 detí. Podľa našich aktuálnych výskumov by sa až 54,7 % z nich mohlo vrátiť k rodičom, keby rodine niekto podal pomocnú ruku.

Peniaze deťom nedokážu nahradiť to, čo stratili – pocit bezpečia, rodičovskú lásku a pevné miesto v živote. No dokážu otvoriť možnosti, ktoré by inak ostali zatvorené.

Vďaka Vašim 2 %:

 • Vrátime deti do pôvodných rodín.
 • Pomôžeme rodinám vkríze postaviť sa na vlastné nohy, aby ich deti nemuseli putovať do detských domovov.
 • Vyškolíme nových náhradných rodičov, ktorí opusteným deťom poskytnú láskyplné zázemie.
 • Dokončíme výstavbu nových krízových centier pre rodiny amladých dospelých, aby mohli začať nový život.

Prostredníctvom Vašej podpory sa aj Vy môžete stať priateľom detí, ktorým najviac zo všetkého chýba skutočný záujem. Pomôžte nám, aby sa na deti v detských domovoch nezabudlo. Ďakujeme!

Identifikačné údaje:
Názov organizácie: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Sídlo: Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava Právna forma: občianske združenie
IČO: 173 165 37

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať:
PhDr. Mária Soboličová, PhD., +421 903 781 774, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1/ ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE (verzia PDF) (pre tlač vyhlásenia kliknite na Vyhlásenie myšou pravým a zvoľte možnosť Uložiť cieľ odkazu ako a potom si ho vytlačte) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
2/ FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
         a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
         b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
3/ POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
4/ PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb

2 perc web kocka


Postup ako môžete poukázať 2% z dane:

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2014:

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2014:

1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2014, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.

2. Vypočítajte si:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 •     Fyzické osoby poukazujú v roku 2014 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 •     Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2013. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 •     IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 •     Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.

4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 •    Fyzické osoby poukazujú v roku 2014 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 •    Do kolónky ROK sa píše 2013
 •    Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 •    IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

 Zdroj: www.rozhodni.sk

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.