Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť Úsmev ako dar na východnom Slovensku zareagovala v jednom z najťažšie postihnutých miest vo vypnutom sektore služieb na pomoc rodinám, ktorých sa tento fakt existenčne dotkol. 

Oproti mesiacu marec 2020 k týmto dňom narástol počet rodín a samoživiteľov, ktoré vyhľadali našu pomoc o 160%. Aj napriek nášmu úsiliu a úsiliu mnohých našich partnerov zabezpečiť nájdenie nového zamestnania a opätovné vrátenie pravidelného príjmu do rodiny u všetkých rodín nedokážeme. „Mnohé mamy a rodiny, ktoré sprevádzame doteraz varili doma. Skromne, ale varili. Dnes nemajú za čo. Mnohé prišli o prácu, mnohé sú nútené chodiť do práce za polovicu minimálnej mzdy a v mnohých týchto domácnostiach zavládol akútny nedostatok,“ vysvetľuje Radoslav Dráb z košickej pobočky Úsmev ako dar.

Jedným z konkrétnych a rýchlych nástrojov pomoci tejto najviac ohrozenej skupine detí a rodín je aktivita Daruj obed. Vďaka nej si na troch miestach v Košiciach môžu sedem dní v týždni od pondelka do nedele tieto deti a ich rodičia vyzdvihnúť viac ako 65 obedov denne. Z aktuálnej situácie vidíme, že mnoho detí bude túto pomoc potrebovať dlhšie obdobie.

Obedy pre tieto deti varia reštaurácie Med malina, Pub u Kohúta a Čierny orol za materiálnej podpory spoločnosti Labaš a Metro. Aj vďaka nadšeniu a pomoci týchto partnerov potrebujeme pripraviť viac ako 1 800 obedov za mesiac. Pomôcť nám môže každý z vás. Prispením / darovaním 2,30,- EUR darujete jeden teplý obed dieťaťu v Košiciach, pre ktoré je to v čase pandémie častokrát jediné teplé jedlo denne.

Viac na stránke https://www.usmev.sk/daruj-obed/

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.