Vzdelávanie

01

Akreditované vzdelávacie programy

Patria sem programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov, program PRIDE a ďalšie edukatívno – zážitkové programy napr. PARTNER alebo Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou.

02

Konferencie

Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať našim klientom, organizujeme počas roka viacero odborných konferencií, ktoré slúžia aj pre sieťovanie organizácií i jednotlivcov na pomoc deťom a rodinám. Ich výstupy sú častokrát aj nápomocné pre legislatívne zmeny alebo tvorbu zákonov v oblasti rodinnej politiky a náhradnej starostlivosti.

03

Semináre a kurzy

Počas roka organizujeme vzdelávacie semináre určené pre našich pracovníkov, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujem pomáhať deťom a rodinám v ťažkých situáciách.

04

Anjelská akadémia - Vzdelávanie pre dobrovoľníkov

Systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom v centrách pre deti a rodiny a náhradných rodinách s cieľom rozšíriť vedomosti v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce, ako aj zážitkovou formou učenia spoznať svoje kvality a pomôcť im lepšie preniesť svoje danosti do práce s deťmi.

Plán vybraných vzdelávacích aktivít

Plán vybraných vzdelávacích aktivít

Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať deťom v Centrách pre deti a rodiny (detských domovoch) a rodinám v ťažkej situácii, organizujeme počas roka odborné konferencie, semináre a školenia. Tieto podujatia sú určené nielen pre našich...

Pozvánka na odborný seminár Práca s genogramom a ekomapou

Pozvánka na odborný seminár Práca s genogramom a ekomapou

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás pozývajú na odborný seminár Práca s genogramom a ekomapou. Seminár sa...

Je rozdielnosť pováh skutočným dôvodom na rozvod?

Je rozdielnosť pováh skutočným dôvodom na rozvod?

Bratislava, 19. september 2018 – Ako riešiť spory v rodine a naučiť sa odpúšťať? Inšpirácie priniesla odborná konferencia a podujatie venované práve riešeniu rodinných sporov s názvom Večer odpustenia a zmierenia v rodine, ktoré organizuje Úsmev ako dar spoločne s...

Pozvánka na Konferenciu Mosty k rodine 2018

Pozvánka na Konferenciu Mosty k rodine 2018

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Vás už tradične pozýva na konferenciu Mosty k rodine 2018 na tému Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú... Konferencia sa uskutoční 25. septembra 2018 v Košiciach a 3. októbra 2018 v Banskej Bystrici....

POZVÁNKA: Večer odpustenia a zmierenia v rodine

POZVÁNKA: Večer odpustenia a zmierenia v rodine

Spoločnosť Úsmev ako dar Vás pozýva na slávnostný Večer odpustenia a zmierenia v rodine, ktorý sa uskutoční dňa 18.9. 2018 o 19.00 hod. v UPeCe Bratislava. V programe vystúpia hudobní hostia: Lamačské chvály, rómska chválová skupina F6, Paľo Drapák, Július Slovák...