Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Typ doložky
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
 
26312/2021-M_OAK-2
 
02.11.2021
 
09.11.2021
 
Illéšová, Emília, PhDr.
 
Rozhodnutie vydal
00681156
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 
Údaje správoplatnenia rozhodnutia
05.11.2021
 
rozhodnutie v plnom znení
 
Údaje vykonateľnosti rozhodnutia
05.11.2021
 
rozhodnutie v plnom znení