Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Typ doložky
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
 
18432/2022-M_OAK-4
 
24.06.2022
 
25.07.2022
 
Illéšová, Emília, PhDr.
 
Rozhodnutie vydal
00681156
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 
Údaje správoplatnenia rozhodnutia
13.07.2022
 
rozhodnutie v plnom znení
 
Údaje vykonateľnosti rozhodnutia
13.07.2022
 
rozhodnutie v plnom znení