Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Typ doložky
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
 
24169/2023-M_OAK-2
 
17.08.2023
 
06.09.2023
 
Illéšová, Emília, PhDr.
 
Rozhodnutie vydal
00681156
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor správy a prevádzky
 
Údaje správoplatnenia rozhodnutia
04.09.2023
 
rozhodnutie v plnom znení
 
Údaje vykonateľnosti rozhodnutia
04.09.2023
 
rozhodnutie v plnom znení