Я студент з України і мені потрібна допомога

Od 20.6.2015 realizujeme projekt – 3P pre ochranu práv dieťaťa zo znevýhodneného prostredia. Projekt s zameriava na ohrozené deti zo znevýhodneného prostredia , pričom veľkú časť tejto skupiny, najmä na východnom Slovensku, tvoria deti z rómskeho etnika. Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávacích  a sieťovacích aktivít (súbor 3 seminárov pre profesionálov zo štátneho aj mimovládneho sektora, 2x odborný modul pre trénerov zabezpečujúci ďalšiu distribúciu vedomostí a skúseností smerom k dobrovoľníkom v regiónoch, 1x celoslovenská odborná konferencia pre profesionálov aj dobrovoľníkov zabezpečujúca spoločnú diskusiu a výmenu skúseností týchto dvoch skupín) tvoriacich jeden nerozdeliteľný celok v priebehu roka 2015 rozšíriť poznanie, presadzovanie a podporu práv detí zo znevýhodneného prostredia prostredníctvom profesionálov a dobrovoľníkov, ktorí s nimi pracujú.

 

Aktivity v rámci programu:

  1. 3x Seminár Špecifiká terénnej sociálnej práce I-III so zameraním na práva dieťaťa zo znevýhodneného prostredia (špecializácia na rómske prostredie)

  2. 2x odborný modul pre lektorov zameraný na práva dieťaťa zo znevýhodneného prostredia

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd v rámci projektu č. LP/2015/221 „3P pre ochranu práv dieťaťa zo znevýhodneného prostredia“ realizovaného a financovaného v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd
LP/2015 MZVaEZ SR. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Jozef Mikloško.

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.