Koncert, ktorý treba počúvať srdcom

Podujatie Najmilší koncert roka píše už svoj 30. ročník. Jeho cieľom je okrem hľadania potencionálnych talentov najmä to, aby bolo skrze sebarealizáciu a následný prejav na pódiu prinavrátené sebavedomie a hodnota deťom, ktorí ju vďaka zlej skúsenosti stratili. Zároveň je to pomoc deťom, aby si naplno uvedomovali svoj talent a nadanie, začali na ňom s pomocou kamarátov a vychovávateľov pracovať a postavili tak pevné základy, z ktorých budú môcť v budúcnosti čerpať pri dosahovaní vytýčených životných cieľov a snov.

Najmilší koncert roka 2021
 16. 6. | 18:00

Od roku 1990 po súčasnosť

Nie sú profesionáli, no ich umelecké vystúpenia majú v sebe odhodlanie a túžbu niečo dokázať. Poctivo a s nadšením nacvičujú umelecké vystúpenia, aby ich čo najlepšie predviedli. Rozdávajú radosť a na pódiu nechávajú kúsok svojho srdca. Deti prostredníctvom umenia vyjadrujú svoje pocity, túžby, postoje a sny. Chvíle strávené na pódiu sú pre ne nezabudnuteľným zážitkom i odmenou za vynaložené úsilie.

Finále Najmilšieho koncertu roka 2019
Finále Najmilšieho koncertu roka 2019
Finále Najmilšieho koncertu roka 2019

najmilší koncert roka 2021

Regionálne kolá v jednotlivých krajoch

Videá sú uverejnené na Facebooku, pre ich otvorenie musíte byť prihlásení vo svojom účte.