Я студент з України і мені потрібна допомога

Koncert, ktorý treba počúvať srdcom

Podujatie Najmilší koncert roka píše v roku 2022 už svoj 32. ročník. Jeho cieľom je okrem hľadania potencionálnych talentov najmä to, aby bolo skrze sebarealizáciu a následný prejav na pódiu prinavrátené sebavedomie a hodnota deťom, ktorí ju vďaka zlej skúsenosti stratili. Zároveň je to pomoc deťom, aby si naplno uvedomovali svoj talent a nadanie, začali na ňom s pomocou kamarátov a vychovávateľov pracovať a postavili tak pevné základy, z ktorých budú môcť v budúcnosti čerpať pri dosahovaní vytýčených životných cieľov a snov.

Najmilší koncert roka 2022

Posledné mesiace sú veľmi napäté pre všetkých, ktorí sledujú aktuálne spoločenské dianie. Preto sme radi, že sa opäť uvidíme na skutočne Najmilších koncertoch roka.
Za 31 rokov histórie Najmilšieho koncertu roka vystúpilo v regionálnych a celoslovenských kolách už viac ako 25-tisíc detí. Každý divák, ktorý mal možnosť sledovať ich vystúpenia, skutočne cíti ich radosť a nejeden ročník nastali momenty, pri ktorých neostalo jediné oko suché.

Treba zdôrazniť, že tento ročník, tak ako minulý, je špecifický práve z dôvodu neprirodzeného sociálneho prežívania týchto detí. Počas pandémie boli izolované v centrách a preto je pre nich možnosť vystúpiť pred živý publikom o to jedinečnejšia.

Regionálne kolá Najmilšieho koncertu roka, ktoré sa uskutočnili v týchto termínoch:

Prievidza – 23.4.2022, KaSS
Košice – 30.4.2022, Historická radnica, Hlavná ulica č. 59
Nitra – 1.5.2022, Kultúrne centrum Zobor, Svätourbanská 31
Banská Bystrica – 5.5.2022, Robotnícky dom
Trnava – 6.5.2022, Kino Hviezda
Martin – 7.5.2022, Kino Strojár, Nám. S. H. Vajanského 2

celoslovenské finále

25.5.2022 | 18:00

Celý záznam z koncertu nájdete tu.

Od roku 1990 po súčasnosť

Nie sú profesionáli, no ich umelecké vystúpenia majú v sebe odhodlanie a túžbu niečo dokázať. Poctivo a s nadšením nacvičujú umelecké vystúpenia, aby ich čo najlepšie predviedli. Rozdávajú radosť a na pódiu nechávajú kúsok svojho srdca. Deti prostredníctvom umenia vyjadrujú svoje pocity, túžby, postoje a sny. Chvíle strávené na pódiu sú pre ne nezabudnuteľným zážitkom i odmenou za vynaložené úsilie.

Finále Najmilšieho koncertu roka 2019
Finále Najmilšieho koncertu roka 2019
Finále Najmilšieho koncertu roka 2019

najmilší koncert roka 2021

Regionálne kolá v jednotlivých krajoch

Videá sú uverejnené na Facebooku, pre ich otvorenie musíte byť prihlásení vo svojom účte.

 

Najmilší koncert roka 2021

Celoslovenské kolo
 16. 6. | 18:00