Naše novinky

Hurááá do života

Hurááá do života

Letné prázdniny sú už za nami a s nimi aj séria táborov, jednodňových i víkendových pobytov pre naše deti a mladých dospelých. V rámci projektu prípravy mladých dospelých do života po odchode z CDR nesmie medzi letnými pobytmi chýbať tábor Hurááá do...

Nové šance pre 40 nezamestnateľných

Nové šance pre 40 nezamestnateľných

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) a novovzniknutý Sociálny podnik Integra, s.r.o., obe so sídlom v Košiciach, dnes slávnostne podpísali zmluvu na poskytovanie vybraných služieb. Konkrétne ide o pravidelnú údržbu ochranných pásiem elektrických vedení na...

Akreditované činnosti

Rozsah vybraných činností SPO detí a SK (podľa zákona č.305/2005 Z.z.) oprávnených vykonávať na základe získanej akreditácie. - rozhodnutie č.7469/2006-I/21AK, rozhodnutie č.29580/2006-I/21AK, obe predĺžené rozhodnutím č. 7757/2016-M_OSSODRAK, právoplatným od...

začnime spolu niečo nové

Chceli by ste sa stať našimi sponzormi alebo partnermi? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.